czwartek, 24 stycznia 2019

CHRYSTUS NASZĄ DOSKONAŁOŚCIĄ

Jakiś czas rozmawiałem z pewnym człowiekiem i wspólnie doszliśmy do wspólnego konsensusu, że  nie jesteśmy bez wad, ale każdy z nas ludzi dopuszcza się wielu uchybień i mamy coś jak się to mówi za uszami, ale nasuwa mi się pytanie: Czy takimi nas stworzył Bóg? Absolutnie NIE!!!
Ale to my ludzie zdecydowaliśmy żyć niezależnie od Boga, po swojemu układać swoje życie co jest poważnym naszym błędem, bo Bóg stworzył nas idealnie, perfekcyjnie doskonałymi, ale myśmy się od tego wzorca sami odcięli i spowodowało w nas to, że zaczęliśmy błądzić
Tak to prawda, nie ma takiego człowieka doskonałego, który by nie zgrzeszył, nie popełnił jakiegoś błędu, ale moi drodzy prawda jest też taka, że aby wejść do nieba trzeba być perfekcyjnie, idealnie doskonałym. Trzeba doskonałym na wzór Boga Ojca, o którym wspomina Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza 5:48.
" Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest."
I jedynym takim, który spełniał tym wymogom był nasz Pan Jezus Chrystus, który pełnił doskonale wolę Boga Ojca :
"On JEZUS (...) nie znał grzechu,..." ( 2 Korynt.5:21)
"On  JEZUS grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;" ( 1 Piotra 2:22)
O Panu Jezusie Chrystusie wiele set przed Jego narodzinami napisano:
I wyznaczono mu JEZUSOWI grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż JEZUS bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach." (Izaj,53:9)
Pan Jezus Chrystus powiedział m.in takie słowa:
"...nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał. " (Ew.Jana 5:30)
"...Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba." (Ew.Jana 8:29)
Pan Jezus Chrystus był jedynym doskonałym człowiekiem. On wykonał w pełni wolę Boga Ojca i był Mu posłuszny w 100%.
W Nim, w naszym Panu i Zbawcy można było dostrzec doskonałość Boga. Każdy kto jest w Chrystusie, jest doskonały w Nim. W Psalmie 103:110 mamy zapisane takie słowa:
"Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca."
Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych grzechów, ale przez pryzmat Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. On doskonały Chrystus jest w nas, a my ukryci w Nim i odziani Jego sprawiedliwością, świętością, niewinnością, czystością Jego życia. 
W Chrystusie masz nową tożsamość , świętą tożsamość, tożsamość Bożego dziecka, syna i córki, a Bóg jest twoim Ojcem:
"Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie." (Rzym.8:1)
"Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe." (2 Korynt.5:17)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz