sobota, 19 stycznia 2019

Z MIŁOŚCI DO JEZUSA

Imię JEZUS oznacza YHWH Zbawienie, czyli można to przetłumaczyć Bóg Zbawienie, lub Pan Zbawicielem. W Ewangelii Mateusza mamy zapisane takie słowa:
"Porodzi Syna, któremu nadasz imię JEZUS, On bowiem ZBAWI swój lud od jego grzechów . " (Ew.Mat.1:21)
Słowa te wypowiedział Anioł do Józefa męża Marii.
Pan Jezus Chrystus jest Bogiem pełnym miłości i On objawił się w ciele.
Możemy o tym poczytać:
"A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: BÓG OBJAWIONY został w CIELE, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały." ( 1Tym.3:16 ) Uwspółcześniona Biblia Gdańska.
Pan Jezus  Chrystus poświęcił się dla nas to, co najważniejsze, najwartościowsze, a jest to ŻYCIE. i uczynił to dla nas z miłości do nas, chociaż nie ma nas za co kochać, bo przed Bogiem jesteśmy grzesznikami, ale Jego miłość do nas jest większa niż Jego nienawiść do naszych grzechów.
Boże miłosierdzie góruje na sądem, a Jego łaska nad potępieniem.
Jeżeli Ten Jezus, Ten jedyny prawdziwy Bóg jest twoją MIŁOŚCIĄ to jesteś dla Niego uczynić wszystko. Nie ma dla Ciebie zbyt ciężkiej lub trudnej sprawy, którą miałbyś uczynić dla Boga.
Psalmista Dawid takie słowa zanotował w Psalmie 40 i wersecie 9:
"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę,..."
(Biblia Tysiąclecia)

Apostoł Jan zapisał takie słowa:

"Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe". (1 Jana 5:3)

Dlaczego przestrzeganie przykazań Bożych nie jest uciążliwe, a wręcz czymś radosnym, tak mamy napisane w powyższym tekście psalmu 40 i wersecie 9. 
Ponieważ siłą napędową jest MIŁOŚĆ DO BOGA.
Z takiej miłości do kogoś możemy poświęcić własne życie. 
Dla osoby rozkochanej w Panu Jezusie Chrystusie nie ma czegoś takiego "Muszę", "Nie wolno mi tego, czy tamtego". Osoba, która miłuje Pana Jezusa Chrystusa jest wolna i niczego nie musi, lecz chce, jest wolna  do tego, by żyć dla Boga i czyni to z radością.Czyni wolę Bożą z radością, z miłości do Boga. Człowiek kochający Boga nie oblicza kosztów, lecz jest gotów poświęcić wszystko dla Boga. Nie ma znaczenia cena, jaką by ewentualnie człowiek musiał zapłacić, liczy się tylko i wyłącznie Jedynie BÓG. Apostoł Paweł napisał do Filipian 3:7-9:
"Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa..."
W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, jak i innych przekładach słowo "śmiecie" jest przetłumaczone jako "gnój". Chrystus dla Apostoła Pawła był wszystkim i wszystko, co do tej pory miało jakikolwiek blask w jego życiu, w obliczu blasku Chrystusa wszystko straciło na znaczeniu.
Jeżeli myślisz, że życie  z Panem Jezusem Chrystusem jest nudne, bo na przykład nie możesz iść na imprezę, bawić się w tym w tym świecie, że nie wolno Ci pić alkoholu, palić papierosów to chcę Ci oznajmić, że się bardzo mylisz i twoje myślenie jest złe, błędne i co najistotniejsze, nie kochasz Pana Boga, Jezusa Chrystusa. 
Bo gdybyś naprawdę miłował lub miłowała Boga nie obliczałbyś lub nie obliczała kosztów, ale z radością porzucił byś człowieku wszystko to, co Jemu się nie podoba a czynił tylko to, co Jemu przynosi  twojemu Panu Bogu Wszechmogącemu Jezusowi Chrystusowi chwałę. 
Jeżeli na przykład alkohol, upijanie się w oczach umiłowanego przez Ciebie Boga jest złe, to z radością to porzucisz dla Chrystusa i tak samo jest z papierosami czy czymkolwiek innym. Nie stanowi dla Ciebie żadnego problemu porzucić to, co dla Tego, który jest nazwany MIŁOŚCIĄ, a jest Nim BÓG jest złe i rani Jego przepełnionego miłością do Ciebie serce, ponieważ odrodzone przez Bożego Ducha Świętego twoje sumienie nie pozwoli Ci zasmucać niebiańskiego Ojca, ale twoje sumienie będzie chciało czynić to, co jest dobre w oczach Boga i wykonywać Jego wole, będziesz czynić to co jest dobre przed Bogiem z radością, bo twoje miłość do Boga wypełniające twoje serce będzie to czynić.

Pan Jezus Chrystus powiedział:

" Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie."  (Ew.Jana 14:15) 

"Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie,..."
                                               (Ew.Jana 14:23) "Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. " (Ew.Jana 15:10)
Jeden z w wykładowców, kiedy uczęszczałem do seminarium powiedział coś takiego:

"Bojaźń przed Bogiem powstrzymuje Cie od zejścia z Jego Bożej drogi,
a miłość do Boga każe ci żyć życiem świętym, czystym podobającym się Bogu

Może to słowo "każe" kojarzy nam się negatywnie podobnie, ja słowo "musi". ale prawda jest taka, kiedy kochasz Boga, to ta miłość do Niego sprawia, że Ty chcesz żyć tak, jak tego pragnie Bóg i jest to także twoim pragnieniem i radością,  kiedy wiesz, że czynisz coś w czym ma Bóg upodobanie.
Kiedy czynisz coś z miłości do Boga to nie jest to dla Ciebie ciężarem, ale ochoczo to czynisz, z radością dla Tego, którego miłujesz.


Polecam tematy:


BOJAŹŃ BOŻA

 

 

MIŁOŚĆ DO BOGA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz