poniedziałek, 2 kwietnia 2018

BÓG JEST DOBREM

Król Izraela Dawid mówił do Boga: "Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą." (Ps.16:2)
Pan Jezus Chrystus też powiedział: "Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg." (Ew.Marka 10:18)
Trzymając się Boga trzymasz się nie tylko tego co dobre, ale to co najlepsze. A najlepszym co nas może spotkać to Bóg w naszym życiu i mieć Go w swoim sercu.
Bóg mówi: "Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro..." (Amosa 5:15)
W przekładzie nowej Biblii Gdańskiej jest to słowo tak zapisane:
"Miejcie w nienawiści zło, a kochajcie dobro! "
Jeżeli kochamy Pana i Boga naszego to kochany dobro, jeżeli podążamy za Panem Bogiem naszym podążamy za dobrem i czynimy to co jest dobre trzymając się z dala od tego co jest złe.
W liście do Rzymian Apostoł Paweł napisał:
"Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego." (Rzym.12:9)
Człowiek miłujący Boga nienawidzi zła a kocha się w tym co jest dobre.
Jeżeli miłujesz Pana Boga miłujesz dobro.
Miłość do Boga to rozmiłowanie się w tym co dobre, co podoba się Bogu i jest Jemu miłe.
Podążanie za Bogiem to czynienie tego co dobre jest w oczach Boga, co Jemu się podoba.
Wszystko co nie pochodzi od Boga jest złe. Tylko to co Boże jest dobre. Bóg nigdy nie czyni zła ponieważ jest to wbrew Jego boskiej naturze, a w Jego naturze jest tylko DOBRO. Bóg czyni tylko dobro, On nie krzywdzi ludzi, nie czyni zła ponieważ w swojej naturze jest też MIŁOŚCIĄ.

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

W 1 liście Apostoła Jana mamy zapisane: "Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością"
Dalej czytamy:
"W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. " (1 Jana 4:8-10)
" A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim." (1 Jana 4:16)
Podążając z Bogiem przez życie to podążanie za Miłością, to pozwolenie kierować swoim życiem Bożej miłości. Idąc z Bogiem przez życie to tak naprawdę idziemy kierowani Jego miłością i też kochając Boga kochamy bliźnich wokół nas otaczających nas ludzi. Życie z Bogiem to życie w miłości Bożej i wtedy nie ma miejsca w naszym życiu na grzech, ale wypełnia nasze życie chwała Boża i wszystko co czynimy, mówimy czy myślimy przynosi Bogu chwałę.
Otwórz swoje serce na Boga a wypełni Cię Jego dobroć, miłość i pokój, który będziesz mógł przekazywać innym wnosząc radość w życie innych ludzi. Bo życie w Bogu to życie w miłości ponieważ BÓG jest MIŁOŚCIĄ, a kto mieszka w Bogu mieszka w Miłości, którą tą  jest BÓG.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz