środa, 27 stycznia 2016

JEZUS CHRYSTUS W PEŁNI 100% BOGIEM

W Piśmie Świętym mamy napisane: „… ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała PEŁNIA BOSKOŚCI (Kol.1:19).
„…gdyż w nim mieszka cieleśnie CAŁA PEŁNIA BOSKOŚCI (Kol.2:19).
Pan JEZUS CHRYSTUS jest w pełni BOGIEM. Niej jest mniejszym, ani większym Bogiem. Jezus Chrystus jest Bogiem. Niektóre grupy religijne zwane chrześcijańskimi nie uznając boskości Chrystusa inne z kolei mówią, że jest mniejszym Bogiem powołując się na teksty Pisma Świętym takie jak Ew. Jana 14:28 -„Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.”. Lecz mowa jest tutaj tylko o okresie życia Pana Jezusa Chrystusa na ziemi jako człowieka. W liście do Hebrajczyków 2:7-9 mamy napisane: „Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane;widzimy raczej tego, który na KRÓTKO uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.” Natomiast w liście do Filipian 2:6-8 czytamy: „…który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. „ Nowy Testament został napisany w języku greckim i słowo z listu do Filipian „był w postaci Bożej” w oryginalnym grecki języku Nowego Testamentu brzmi:który był Bogiem oraz „aby być równym Bogu” pisze:aby być Bogiem Sam Pan Jezus Chrystus powiedział: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” (Ew.Jana 10:30)
Zapraszam do artykułu w temacie: "BÓG JEST JEDEN"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz