czwartek, 23 listopada 2017

UCISK


Pan Jezus Chrystus powiedział:To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.” (Ew.Jana 16:33)

Ucisk się nasila i nie powinniśmy się temu dziwić, bowiem żyjemy w czasach, można by powiedzieć w dniach ostatecznych, które mówią o bardzo bliskim ponownym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, ale nie jako maleńkiego dzieciątka, ale potężnego Króla, Króla królów, który przyjdzie po swoich wiernych Mu ludzi – Ew.Mat.24 . Ew.Mar.13 . Ew. Łuk.21
Apostoł Paweł do Tymoteusza napisał:
„… w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:…” (2 Tym.3:1)
Ten ucisk już się pojawił w mniejszym lub większym stopniu i mam wrażenie, że także wkracza do Polski. Tenże ucisk nie pojawia się od razu, że ktoś przychodzi do Ciebie, jako chrześcijanina i ścina Ci głowę, ale ucisk przychodzi niedostrzegalnie, niepostrzeżenie, cichaczem, aby usidlić, związać, zniewolić. Ucisk pojawia się, jako coś niewinnie wyglądającego. Na przykład podwyższenie ceny za wynajem sali dla chrześcijan na spotkanie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, albo zakaz parkowania samochodu w pobliżu miejsca zgromadzenia. Niektórzy mogą doświadczać tego typu ucisku w miejscu swojej pracy, dzieci wierzące, młodzież, która służy Chrystusowi mogą być również na czarnej liście w szkole i tutaj nie musi to być działanie fizyczne, ale może to być psychiczne, delikatne, aczkolwiek szykanowanie. Można by mnożyć przykładów w których wyraźnie widać, że prawdziwie wierzących chrześcijanie są na uboczu i wcale nie chodzi tutaj o mordowanie ich, ale jakiś sposób poniżania, lekceważenia ich. Ucisk ma na celu wierzącego Chrystusowi zniechęcić do wiary, doprowadzić do rezygnacji podążania za Bogiem, zniszczyć człowieka, który kocha Boga, ale Pan Jezus Chrystus mówi:
To wam powiedziałem, abyście we Mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale — ODWAGI — Ja zwyciężyłem już świat.” (Ew.Jana 16:33 Przekład dosłowny)
Ucisk mocno ogranicza wolność chrześcijan i dzieje się to stopniowo, aż do osaczenia by wyeliminować żywą wiarę w Boga, ale mamy być odważni, nie dać się bo Pan Jezus Chrystus zwyciężył świat.
Świat – znaczy system, który rządzi w tym doczesnym świecie, który nie uznaje władzy i autorytetu Boga.
Ludzie, którzy żyją w tym systemie żyją tylko tym doczesnym życiem na ziemi, nie myślą, że jest inne życie, inny świat i nie zważają w ogóle na Boga, chociaż niektórzy z nich mogą twierdzić, że wierzą w Boga, ale w ogóle się Go nie słuchają i nie postępują według Jego woli. Czas się nawrócić, jeżeli tak postępujesz!
Nie bój się służyć Bogu, to radość wykonywać wolę Bożą -
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, …” (Ps.40:9 BT)
Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. „ (Ps.37:5)
Ucisk nie ma władzy i mocy Ciebie pokonać, bo:„…Ten (JEZUS CHRYSTUS), który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie(szatan). „ ( 1 Jana 4:4)
Gdy coś takiego przechodzisz powinieneś wyprostować się, podnieść swoją głowę i cieszyć się, gdyż zbliża się twoje odkupienie:
A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” (Ew.Luk.21:28)
Boże Słowo mówi:
Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. (Filip.4:4)
Zawsze się radujcie.” (1Tesal.5:17)
Izajasz pisze: Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty.” (Izaj.61:10)
Habakuk powiada:Gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało, na wieść o tym drgnęły moje wargi; lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi nad lud, na lud, który mnie uciska. Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach.” (Hab.3:16-19)
Ta radość może być w twoim sercu bez względu na okoliczności i sytuacje jakie przeżywasz w swoim życiu ponieważ źródło tej radości jest w Bogu, a nie w tym świecie i z tego świata. Możesz się radować i weselić mimo doświadczeń, które przechodzisz, ponieważ źródło tej radości jest w Bogu.
W 1 liście Piotra Bóg mówi: Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.” (1 Piotra 1:6-7)
Możesz się radować wiedząc do kogo należysz, komu swoje życie powierzyłeś i być świadomy swego zbawienia, które Bóg Ci dał z miłości do Ciebie z łaski i uczynił Ciebie Swoim dzieckiem (synem, córką) a On jest twoim kochającym Ciebie Ojcem i możesz się tym cieszyć każdy dzień, także w czasie ucisku, bo zbliża się dzień w którym nie będzie łez, smutku, ale będzie jedna wieczna radość, której już nie zamąci żadne doświadczenie i żaden ucisk, bowiem zwycięzcą jest nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus.
Polecam również temat: PRAWDZIWA RADOŚĆ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz