poniedziałek, 17 września 2018

MIŁOŚĆ = SZACUNEK - POWAŻNE TRAKTOWANIE


 MIŁOŚĆ DO BOGA = SZACUNEKJeżeli jakąś osobę kochamy to jej nie lekceważymy, ale okazujemy szacunek i poważnie traktujemy.
Jeżeli taką osobą jest Bóg i Boga prawdziwie miłujemy to też będziemy Go szanować traktując poważnie i każde słowo wychodzące z Jego ust będzie dla nas świętością, niepodważalne.
W Ewangelii Jana w 10 rozdziale w wersecie 35 mamy zapisane m.in takie słowa:


"...Pismo nie może być naruszone..."

Cokolwiek Bóg mówi jest tak i amen, prawdą niepodważalną i gdy kochamy Boga tak też traktujemy to, co do nas mówi okazując Jemu posłuszeństwo i to bezwzględne posłuszeństwo. Mamy respekt przed Nim i szacunek do Jego Świętości.

Miłość to nie kolesiostwo, ale to przyjaźń, więź, relacja  która przynosi radość i ma swoje źródło w Bogu.

To czy naprawdę kochamy Boga objawia się tym jak traktujemy Go na każdy dzień w naszym życiu.

Czy traktujemy Boga, jako "złotą rybkę" do spełniania naszych życzeń, czy raczej odwrotnie, to my mamy pragnienie spełniania Jego woli.

Pięknie oddaje to tekst zapisany przez Dawida w psalmie 40 i wersecie 9 według przekładu Biblii Tysiąclecia:

"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu."

Miłość do Boga powoduje nie tylko pragnienie, ale radość z wykonywania woli Bożej, z radością okazujemy Bogu posłuszeństwo z miłości do Niego.

Reasumując: w miłości do Boga jest Boża bojaźń, która nie jest strachem, lękiem, trwogą i obawą przed Bogiem, ale okazywaniem szacunku dla Jego Osoby w unikaniu tego co zwie się grzechem, a czynieniu tego co jest dobre przed Bogiem.
Polecam artykuły pt.:"BOJAŹŃ BOŻA"


"MIŁOŚĆ DO BOGA"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz