środa, 7 czerwca 2017

MIŁOŚĆ DO BOGA – NIENAWIŚCIĄ DO GRZECHU

Z miłości do Osoby, którą się kocha jesteśmy dla tej osoby uczynić wszystko, to co dla niej najlepsze.
Jeżeli trzymasz się czegoś co jest złe w oczach Boga i wiesz o tym, że Panu Bogu się to nie podoba, a mimo to czynisz to zło, to jest to dowód, że twoja miłość do Boga szwankuje lub jeżeli przeliczasz czy warto, albo uważasz, że pójście za Panem Jezusem będzie Cię dużo kosztowało i martwi Cię ten fakt to znaczy, że nie kochasz Boga.
On Wszechmogący Bóg nie obawiał się dać za Ciebie to, co najcenniejsze i najwartościowsze a jest to ŻYCIE.
Sam Chrystus dał się przybić do krzyża, żebyś Ty był zbawiony.
Nie kalkulował czy warto, nie wzdrygał się, ale poszedł na krzyż dla twojego zbawienia poświęcając własne życie.
Pan Jezus cierpiąc umarł za Ciebie, abyś Ty mógł żyć wiecznie w królestwie Ojca Miłości, który jest Bóg. Nie myślał, że to zbyt wielka cena. Bóg uczynił to z miłości do Ciebie.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ew.Jana 3:16)
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.” ( 1 Jana 4:9)
Psalmista Dawid napisał: „…Wyratował mnie, gdyż mię umiłował. (Ps.18:20)
Pomyśl o wielkiej miłości Boga do Ciebie!
Odsyłam do artykułu pt.: MIŁOŚĆ DO BOGA
Polecam również do wysłuchania rozważania biblijnego w temacie:


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz