czwartek, 8 czerwca 2017

ADOPTOWANI CZY ZRODZENI?

Słyszałem nie raz takie zdanie „Jesteśmy adoptowanymi dziećmi Boga”. Jednakże ostatnio pojawiła w moim sercu i głowie myśl. Czy aby na pewno jest to prawda?
Czy na pewno jestem adoptowanym dzieckiem Boga? I tutaj Słowo Boże przyszło z odpowiedzią. W 1 liście Piotra 1:18-19 jest tak napisane:
„…Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą KRWIĄ Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.”
Adoptowane dziecko nie ma ze swoimi adopcyjnymi rodzicami biologicznej więzi, czyli więzi krwi, lecz w powyższym tekście Pisma Świętego, że zostaliśmy wykupieni drogą krwią, czyli drogocenną krwią Bożego Baranka naszego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc łączy nas wieź z Bogiem jako Ojcem KREW. Co z tego wynika? Odpowiedź jest prosta i wynika z tego, że nie jesteśmy adoptowani, ale zrodzeni bowiem jest łączność Krwi i to nie byle jakiej krwi, ale Krwi samego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Bóg do nas mówi w 1 liście apostoła Jana takie słowa:
Kto z Boga się NARODZIŁ, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga NARODZILI, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.” (1 Jana 3:9.5:18)
W Ewangelii Jana 1:12 mamy napisane: „Tym zaś, którzy go (JEZUSA) przyjęli, (BÓG) dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w imię jego, którzy NARODZILI się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z BOGA.”
Co to znaczy przyjąć Jezusa?
To znaczy przyjąć przez wiarę miłość Boga i z Jego łaski przebaczenia swoich grzechów
oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
uznając Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela.
Następnie Uznać Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego
Pana. Czyli zmiana na stanowisku kierowniczym, oddanie
siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruje
swoim życiem lecz PAN i WŁADCA Jezus
Chrystus, pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu
Ojcu, Pan Jezus Chrystus w Biblii jest nazywany
Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi
do człowieka sam Bóg Ojciec ( Ew.Jana 1:1-4 )
( Ew. Jana 1: 1-3 ) . ( Obj.19:13 ) . ( Hebr.1:12 ).
Jeżeli to uczyniłeś lub uczyniłaś to Bóg jest naprawdę twoim Ojcem, nie adopcyjnym lecz prawdziwie ponieważ łączy Cię z Nim więź krwi i możesz do Niego się zwracać Mój Ojcze a On już zwraca się do Ciebie Mój Synu Moja Córko i jesteś ZRODZONYM dzieckiem Boga (synem, córką) przez Jego Ducha Świętego w twoim duchu przez przez przenajświętszą i najdroższą krew Pana Jezusa Chrystusa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz