sobota, 10 czerwca 2017

BOŻE DZIECKO A PRAWO

„…wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce,…” (1 Tym.1:9-10)
W powyższym tekście widzimy, że zakon czyli inaczej prawo nie jest ustanowione dla człowieka sprawiedliwego, lecz dla grzesznego.
Co to znaczy człowiek sprawiedliwy ? W Biblii czytamy, że Bóg jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość i prawi zobaczą Jego oblicze:
„…Sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, Prawi zobaczą oblicze jego.”(Ps.11:7)
W innym miejscu czytamy, że sprawiedliwością we własnej osobie jest sam Bóg:Pan sprawiedliwością naszą.” (Jer.23:6 . 33:16)
W Słowie Bożym czytamy o Panu Jezusie Chrystusie, że miłował sprawiedliwość:lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. (Hebr.1:8-9)
Nie tylko miłował sprawiedliwość, ale sam był sprawiedliwy:„…mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.” (1 Jana 2:1)
Sam był Sprawiedliwością i w Nim my, którzy uwierzyliśmy w swoim sercu w Jego zbawcze dzieło dokonane za nas i dla nas na krzyżu Golgoty z miłości do nas przez Niego, czyli przez Pana Jezusa Chrystusa. On sam Jezus Chrystus sam będąc będąc sprawiedliwym usprawiedliwił nas, którzy uwierzyliśmy w Jego miłość do nas oddając Jezusowi Chrystusowi swoje życie pod Jego panowanie przyjmując Go do swego serca, jako swego osobistego Zbawiciela i Pana. W liście do Rzymian 3:24-26 mamy zapisane takie słowo:
„…I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.”
Pan Jezus Chrystus jest tym Sprawiedliwym i Sprawiedliwością i ci, którzy uwierzyli Jemu, Panu Jezusowi Chrystusowi i w Jego zbawcze dzieło z miłości dokonane dla naszego zbawienia zostali przez samego Chrystusa usprawiedliwieni przed Bogiem i stali się sprawiedliwi dzięki przelanej za nas Krwi Chrystusa. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł napisał:
On (Bóg) tego, który nie znał grzechu (Jezusa), za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim (w Jezusie) stali się sprawiedliwością Bożą. (2 Korynt.5:21)
Termin „Sprawiedliwy” oznacza prawy, uczciwy, nienaganny, bez zarzutu, moralny, niewinny, czysty, doskonały.
Takim Bóg uczynił w Chrystusie tych, którzy uczynili krok wiary w kierunku Boga i uwierzyli w zbawienne dzieło przelanej przenajświętszej drogocennej Krwi Pana Jezusa dla odpuszczenia, przebaczenia ich grzechów i zbawienie ich duszy i powierzyli swoje życie w ręce tegoż Zbawiciela Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i to On wtedy czyni nas sprawiedliwymi w obliczu Boga. I to On nasz Pan Jezu Chrystus wtedy kieruje „naszym” życiem bo tak naprawdę wtedy to już nie jest nasze, lecz Jego życie i jesteśmy Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Władcy oddani na własność i to On panuje i sprawuje Boże rządy w nas. Kiedy Chrystus jest za sterem naszego życia zamieszkując w nas to wtedy nie potrzeba na jakichś przepisów, litery Prawa, regulaminu, nakazów i zakazów, co mamy robić, albo czego nie robić, co nam wolno lub czego nam nie wolno, ponieważ zamieszkujący w nas Chrystus sprawia, że tak żyjemy jak On chce. Kiedy należysz do Pana Jezusa Chrystusa i jesteś Jego dzieckiem Bożym, a On jako Bóg jest twoim Ojcem to nie potrzebujesz wtedy kogoś w rodzaju strażnika by pilnował czy przestrzegasz lub byś przestrzegał Jego Bożych przykazań, ponieważ zamieszkujący w tobie Chrystus czyni to, że, żyjesz według Jego woli Bożej i wykonujesz ją (wolę Bożą) będąc posłuszny Bogu z radością. Dlaczego? Odpowiedź znajduje w Psalmie 40:9. I zacytuję tutaj za Biblią Tysiąclecia:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.”
Tym Bożym Prawem w nas jest sam Pan Jezus Chrystus w nas. To Duch Pana Jezusa Chrystusa ożywia w nas naszego ducha i sprawia, że żyje dla Boga, a staje martwym dla grzechu, a żyjąc żyje dla Boga i to sprawia, że żyjesz dla Boga w sposób godny Boga i Jego Ewangelii Chrystusowej przynosząc Jemu chwałę swoim życiem.

Polecam również tematy takie jak:

„ZBAWIENIE DAREM ŁASKI BOŻEJ„

ROLA DEKALOGU

DOSKONAŁA OFIARA

 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz