sobota, 24 czerwca 2017

CHRYSTUS WYPEŁNIENIEM PRAWA

W liście Apostoła Pawła do Rzymian mamy napisane:
Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.” (Rzym.10:4)
Natomiast w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia tak ten tekst jest oddany:
A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.”
Czym jest prawo (zakon) ? W Piśmie Święty mamy taka definicję Prawa:
Prawo nie opiera się na wierze, lecz /mówi/: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie.” (Gal.3:13BT)
Prawo zwane też zakonem to zbiór przepisów, nakazów, zakazów i przykazań, które należy się przestrzegać i to w 100%, jeżeli chcemy znaleźć się w królestwie Bożym, jednakże prawda jest taka, ze nikt nikt z ludzi mnie był i nie jest w stanie spełnić wszystkie wymagania tego prawa. Tak więc pytanie brzmi: „W takim razie po co Bóg takie Prawo, które nie można wykonać?”

ROLA PRAWA

Bóg jak nam coś daje, to nie daje nam tego, po to, aby nas zniewolić, Bóg nie każe na robić czegoś czego nie bylibyśmy w stanie wykonać, lub przykazań, które nie moglibyśmy wypełnić, ale po to żebyśmy zrozumieli swój grzeszny stan i to, że potrzebujemy pomocy. Boże Słowo mówi:
Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj! (Rzym.3:20.7:7)
Przez prawo jest poznanie swojej grzeszności. Prawo nie może zmienić naszej natury ono tylko informuje, że jest problem, lecz go nie rozwiązuje. Tak jak badanie lekarskie nie rozwiązuje problemu chorobowego, ale informuje o stanie zdrowia, lecz nie przynosi uzdrowienia tak samo jest i z zakonem, prawem, które informuje o stanie naszego wewnętrznego człowieka i mówi, że potrzebuje ono uzdrowienia i potrzebne jest tutaj dopiero odpowiednie działanie, który może wyleczyć w pełni z choroby i jest tutaj potrzebny odpowiedni lek. A taki lek odpowiedni ma nasz Pan i Uzdrowiciel Jezus Chrystus, a jest nim Jego przenajświętsza i najkosztowniejsza i najdroższa Krew. Wyżej nieco napisałem, że Bóg jak nam coś daje to nie daje nam tego, po to, aby nas zniewolić, Bóg nie każe na robić czegoś czego nie bylibyśmy w stanie wykonać, lub przykazań, które nie moglibyśmy wypełnić, ale po to żebyśmy zrozumieli swój grzeszny stan i to, że potrzebujemy pomocy.” Tą odpowiednią pomoc może nam dać tylko Pan Jezus Chrystus. Prawo wskazuje nam na rozwiązanie problemu grzesznej natury człowieka w Chrystusie Jezusie naszym Panu i Zbawcy.
Pan Jezus Chrystus nie przyszedł znieść Bożego prawa, ale go wypełnić, bowiem takie było Boże zrządzenie, ze ono musiało zostać wykonane w pełni w 100% , a że nikt z ludzi nie mógł tego uczynił to uczynił to dla nas Pan Jezus Chrystus, bo tylko On mógł tego dokonać w swojej doskonałości. Zresztą sam Pan Jezus Chrystus mówi:
Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.” (Ew.Mat.5:17)
On wypełnił to Święte Boże Prawo dla naszego zbawienia, które my w swej grzesznej naturze nie mogliśmy wypełnić i teraz Bóg na nas patrzy przez Krwi naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, jako tych, którzy w Nim wykonali Boże Przykazania, bowiem Jego Świętość został przypisana nam grzesznym ludziom, a nasza grzeszność na Niego spadła, naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa i Jemu została przypisana, abyśmy mogli być przed Nim świętymi obmyci w Jego Krwi.
„…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 Jana 1:7)
„…aleście (teraz) obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.” (1 Korynt.6:11)
Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.”(Gal.3:24-26)
Polecam również tematy takie jak:

„ZBAWIENIE DAREM ŁASKI BOŻEJ„

ROLA DEKALOGU

DOSKONAŁA OFIARA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz