sobota, 8 września 2018

DROGA DO KRÓLESTWA BOŻEGO

Pewna organizacja religijna twierdzi, że głosi Królestwo Boże no dobrze, ale to tak jak podać nazwę miejscowości, adres ulicy, ale nie ma wskazówki jak trafić. 
No tak, ktoś może powiedzieć, ale dziś mamy GPS-y. Ale nie o GPS dziś mowa, aczkolwiek o tym jak trafić do tego Królestwa, Bożego Królestwa.
W Ewangelii Jana 14:6 mamy zapisane słowa Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział:
"Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie."
To Pan Jezus Chrystus tą drogą, którą trafimy do Bożego Królestwa i On jest jedynymi drzwiami przez które tam wchodzimy. Sam Pan Jezus Chrystus mówi:
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie." (Ew. Jana 10:7.9)
W Panu Jezusie Chrystusie mamy spotkanie z Bogiem, jako Ojcem.
A więc by trafić do Królestwa Bożego trzeba uznać w swoim życiu jako swojego  
Zbawiciela, Pana i Boga JEZUSA CHRYSTUSA.
Tak więc by wejść do Królestwa Bożego trzeba uchwycić się Jezusa Chrystusa i przekazać Mu ster swego życia, a On doprowadzi nas do Bożego Królestwa. Uczyń to i daj miejsce należne w twoim życiu  Jezusowi Chrystusowi, jako najważniejszemu w twoim życiu  jako jedynemu Panu - Władcy.
To On JEZUS CHRYSTUS jest tym królestwem i Królem tego królestwa.
Polecam artykuł pt.:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz