wtorek, 7 listopada 2017

NABOŻEŃSTWA W INTERNECIE A W RZECZYWISTYM ŚWIECIE

Pan Jezus Chrystus powiedział: „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Ew.Mat.18:20)
Pierwsi wyznawcy Pana Jezusa Chrystusa spotykali się razem.
I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca,…” (Dzieje Ap.2:42.46)
Apostoł Paweł pisał do Koryntian: Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,(…)Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. „ ( 1 Korynt.5:14:26)
Nie spotykali się gdzieś w wirtualnym świecie na internecie na żywo, ale spotykali się realnie, fizycznie ze sobą.
No dobrze, ktoś może powiedzieć, ale wtedy nie było internetu i to prawda, ale jest też prawdą, ze internet nie zastąpi realnej, fizyczne obecności na nabożeństwie.
Sam Pan Bóg chce, abyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań chrześcijańskich.
„…baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.” (hebr.10:25)
Bóg chce, abyśmy uczestniczyli także fizycznie na nabożeństwie spotykając się wzajemnie ze sobą, jako Bożą rodzina, braćmi i siostrami w Chrystusie.
Tak więc jeżeli jesteś zdrowy i możesz chodzić mając możliwości uczestniczenia w nabożeństwach skorzystaj z tego.
Co prawda ma na swoim blogu linki, odnośniki do stron, gdzie można na żywo za pośrednictwem internetu obejrzeć nabożeństwo, ale jest to skierowane do osób głównie, które z powodu problemu ze zdrowiem nie mogą wziąć udziału udziału w rzeczywistym świecie w zgromadzeniu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
Najważniejsze jest aby głową kościoła był Pan Jezus Chrystus i miał swobodę działania Jego Chrystusowy Duch Święty.
aby w danym kościele Pismo Święte było uważane za Boże Słowo i ono było wytycznym wyznacznikiem i fundamentem wiary.
Gdzie wzajemnie po między wierzącymi panuje miłość.
Pan Jezus Chrystus powiedział:
„Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.” (Ew. Jana 13:34-35)
Apostoł Paweł napisał: Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest MIŁOŚĆ. (1 Korynt.13:13)
Natomiast Apostoł Jan pisał: „Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” ( 1 Jana 4:8.16)
Kontynuując ten temat zapraszam do artykułów pt.:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz