wtorek, 31 października 2017

CZYŚCIEC

Według nauki kościoła katolickiego, żeby wejść do nieba trzeba najpierw pójść do czyśćca, żeby tam oczyścić się z grzechu, a dopiero później, jako czysty wejść do nieba.
Czyli według tej nauki wierząca osoba w Chrystusa musi jeszcze trafić do jakiegoś miejsca, przejść jakiś stan oczyszczenia a dopiero potem może wejść do Królestwa Bożego.
Jednak Bóg w swoim słowie mówi zupełnie coś innego i możemy przeczytać to w Piśmie Świętym w 1 liście Jana1:7, gdzie tak to słowo brzmi:
„...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 Jana 1:7)
Jedyny sposób jaki możemy pozbyć się grzechu z nas i oczyścić się z niego jest Krew Pana Jezusa Chrystusa, którą za nas przelał na krzyżu Golgoty.
Boży Duch Święty mówi dalej w tym słowie:
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” (1 Jana 1:9)
Czym wyznanie grzechów napisałem w artykule pt.WYZNAWANIE GRZECHÓW na który serdecznie zapraszam, bo to da większe światło w tym temacie.
Nie ma żadnego miejsca zwanego czyśćca, ani stanu oczyszczania oprócz jednego, a jest nim Krew Pana Jezusa Chrystusa i to jest nasz jedyny czyściec, który oczyszcza nas z brudu grzechu i winy.
Tylko, jedynie i wyłącznie oczyszcza nas z grzechów krew Pana Jezusa Chrystusa.
Trzeba tylko przyjść do Pana Jezusa Chrystusa odwracając się od grzechu w kierunku Boga.
Bóg mówi:
Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę.„ (Izaj.43:25)
I tym, który zmazuje nasze grzechy jest Pan Jezus Chrystus i to On czyni nas czystymi w Swojej Krwi.
Czyściec to Krew Pana Jezusa Chrystusa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz