poniedziałek, 12 listopada 2012

NOWY TESTAMENT OBJAWIENIEM I WYPEŁNIENIEM SIĘ STAREGO TESTAMENTU

Pewien człowiek zaczął czytać Biblię od Starego Testamentu i czytając zaczął zrażać i gorszyć gdy dotarł do ksiąg mówiących o wojnach i różnych tego typu sytuacjach opisanych w Starym Testamencie uważając za zbyt drastyczną i oczywiście odstawił tę księgę na półkę i tak właśnie się dzieje, gdy stara się budować dom od dachu zamiast od fundamentu bo przecież nie idzie inaczej i dochodzi takiej jak w powyżej opisane sytuacji. Uważam. że Biblię powinno się zaczynać czytać od Nowego Testamentu i tak też było w moim przypadku po wielokrotnym przeczytaniu Nowego Testamentu zacząłem dopiero czytać Stary Testament. Nowy Testament jest objawieniem i wypełnieniem się Starego Testamentu. Nowy Testament jest kropką nad „i” nie można zrozumieć Starego Testamentu bez Nowego Testamentu. Na przykład w księdze Starego Testamentu proroka Izajasza czytamy o narodzeniu się Mesjasza a w Nowym Testamencie oglądamy jego wypełnienie. W Starym Testamencie w księdze Izajasza 53 rozdziale czytamy o śmierci Mesjasza a w Nowym Testamencie w Ewangeliach wypełnia się to wydarzenie. W księdze Joela w 3 rozdziale czytamy zapowiadającym się wydarzeniu wylania Ducha Świętego a w Nowym Testamencie w Dziejach Apostolskich 2 rozdział się dokonuje. Słowo prorocze u Ozeasza 11:1-2 Starego Testamentu oglądamy jego wypełnienie w Ewangelii Mateusza 2:15. W Ewangelii Mateusza 12:15-20 jest objawieniem z Izajasza 42:1-3 i wyjaśnieniem znaczenia tego słowa. W księdze Ezechiela 37:1-14 jest opisana historia doliny wyschłych kości, gdzie w pierwszej kolejności o narodzie izraelskim, ale także o kościele (ciele) Chrystusa – 1 list do Koryntian 12:12-27. Rzym.12:4-5. Efez.5:30. Można by jeszcze dużo mnożyć i mnożyć różnych innych dowodów na to, że Nowy Testament jest wypełnieniem się Starego Testamentu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz