środa, 7 listopada 2012

DIABELSKIE OSKARŻENIA A BOŻY PALEC PRZEKONYWUJĄCY O GRZECHU

Szatan przychodzi i chce spowodować, żebyś czuł się grzeszny, ale nie wskazuje na konkretny grzech i chce zwyczajnie Cię zaszczuć niczym przez mgłę, natomiast Boży Duch Święty wskazuje wyraźnie „…Duch Święty wskazuje wyraźnie,…” (Hebr.9:8)  na konkretną sprawę, na konkretną sytuacji i wyprowadza z pod jarzma danej sprawy, danej sytuacji bądź grzechu. Szatan stara się, by człowiek czuł się zaszczuty i często przychodzi zaśmieca twój umysł tego typu myślami, zatruwając  ten sposób twoją duszę. Pewna osoba kiedyś przyszła do mnie mniej więcej takiej treści słowa: „głosisz Słowo Boże, ale według niego nie postępujesz” Oczywiście nie  jestem człowiekiem doskonałym i uważam, że gdy ktoś zauważy u mnie jakąś nieprawidłowość względem głoszonego przeze mnie Słowa Bożego ma prawo zwrócić uwagę, ale odnośnie tej sytuacji spytałem się tej osoby w czym popełniam błąd? ale ona mi nie dała odpowiedzi i wtedy powiedziałem, że to stwierdzenie jest niczym innym jak diabelskim oskarżeniem zastosowany, przeciwko mnie, bo Duch Święty przychodzi i wskazuje wyraźnie, a nie przez mgłę, tak jak szatan, który tylko chce spowodować bezpodstawne poczucie winy, nie wskazując wyraźnie na grzech, bo chce, żebyś się męczył a nie wskazuje Ci wyraźnie, bo nie chce, byś z grzechu zrezygnował poza tym szatan nie ma takiej mocy, ani możliwości by wskazać twój grzech bo taką możliwość ma jedynie BÓG – Boży Duch Święty, a robota diabelska jest to by człowieka trzymać w grzechu, by Cię męczył ze świadomością grzechu niczym przez mgłę nie wskazując na konkretny grzech. Bóg Duch Święty wskazuje wyraźnie i nazywa po imieniu, mówi Ci do serca, np. że kłamałeś wtedy i wtedy, tak i tak wskazuje wyraźnie co miało miejsce i kiedy to miało miejsce. Boże przekonanie o grzechu jest tak silne, że będąc świadomy swojego stanu i dostrzegając grzech porzucasz go i uciekasz od grzechu w kierunku Boga. Uciekając od grzechu i zwracając się w kierunku Boga, idziesz drogą Bożą. Tak jak jest napisane w Dziejach Apostolskich 8:22: „Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego;” Odwracasz się od swojego grzechu i porzucasz grzech przepraszając Boga prosząc Go wybaczenie. Boże przekonanie prowadzi Cię pod oczyszczającą krew Chrystusa- 1 list Jana d1:7 do upamiętania, natomiast oskarżenie prowadzi  Cię do śmierci – 2 lis do Koryntian 7:10. Ew.Mat.27:3-5 i tutaj taka jest różnica pomiędzy PRZEKONANIEM od Boga – Ew.Jana 16:8 a OSKARŻENIEM  od szatana- Obj.12:10.  Może szatan wciska tobie takie myśli, a może używa do tego człowieka?  Jeżeli ktoś nie umie dowieść Ci problemuw tobie, to nie słuchaj takiego oskarżenia ono nie pochodzi od Boga, ani też nie dawaj miejsca w swojej głowie takim myślom, które jak gdyby z nikąd się pojawiły bo za nimi stoi szatan by Cię zaszczuć i doprowadzić do rozpaczy w ten sposób niszcząc Cię, bo Słowo Boże powiada: „Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać.” (Ew.Jana 10:10a) a tutaj mamy cel Pana Jezusa Chrystusa dla Ciebie: „Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.” (Ew.Jana 10:10b)  i to Jego Boży Duch przychodzi do człowieka i wskazując wyraźnie daje mozliwość wyjścia z pod władzy i panowania grzechu i sam służy człowiekowi pomocą wyprowadzając człowieka z grzechu z wiecznego potępienia do wiecznego życia zbawienia. Oto mówi BÓG: „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan,lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.” (Izajasza 55:8-9) Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Jer.29:11)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz