czwartek, 8 listopada 2012

ZIELONOŚWIĄTKOWIEC

Wcale nie mam na myśli nazwy kościoła, bowiem można należeć formalnie do „Kościoła Zielonoświątkowego” czy podobnego nurtu charyzmatycznego kościoła a nie być zielonoświątkowcem, ale można nie należeć do Kościoła Zielonoświątkowego a być zielonoświątkowcem. Zielonoświątkowcem człowiek się staje poprzez przeżycie Ducha Świętego, doświadczenie pięćdziesiątnicy -( Dzieje Ap.2:4 ) . (Dzieje Ap.8:17) . (Dzieje Ap.10:44-46). To doświadczenie pięćdziesiątnicy chrztu Duchem Świętym otwiera drogę do dalszych darów – (1 list do Korynt.12:7-11). Oczywiście to przeżycie jest dostępne dla każdego dzisiaj kto kocha Boga i powierzył swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi i kroczy Bożą drogą jako Jego dziecko należące do Pana Jezusa Chrystusa. Boży Duch Święty nie ogranicza się do konkretnej grupy o o konkretnej nazwie (Charyzmatycznej, Ewangelicznie wierzących). Popatrzmy na historię kiedy uczniowie Pana Jezusa zabraniali pewnemu człowiekowi wyganiać demony w imieniu Pański, które brzmi- JEZUS CHRYSTUS. Dlaczego to czynili uczniowie temu człowiekowi? Ponieważ nie chodził z nimi. I co na to powiedział Pan Jezus Chrystus? Oto odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa: „Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.” Niektórzy z nas myślą, że gdzie indziej Duch Święty nie może działać, jak tylko w określonych grupach o charyzmatycznej nazwie, otóż Duch Święty jest suwerennym Bogiem, nie dającym się ograniczyć i zamknąć do tak zwanej „uprzywilejowanej” grupy według naszego myślenia. Każdy człowiek pojednany z Bogiem przez wiarę w  zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa ma dostęp i prawo do mocy Bożej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz