czwartek, 29 listopada 2012

ZARAZA W KOŚCIELE

Plotkarstwo jest zarazą ludzi wierzących i oczernianie „…język jest ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło.Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki.Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu.” (List Jakuba 3:6-8)
Obmawianie i osądzanie innych – Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią( List Jakuba 4:11)
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.” (Ew.Mat.7:1) i zapominamy, że osądzając innych sami poddajemy się pod Boży osąd.
Kolejną sprawą jest wchodzenie w kompetencje Boga:Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią Jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego?” (List Jakuba 4:11b-12)
Zapominamy też, żeby najpierw wyjąć belkę z własnego oka, by wyjąć źdźbło z oka bliźniego, brata swego: A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim?Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.” (Ew.Mat.7:3-5)
Ustami niszczy swego bliźniego -Niecny ustami niszczy swojego bliźniego,..” (Przyp.Sal.11:9)
Plotkarz to nie tylko ten, który sieje kłamstwo, mówi nieprawdę, ale także człowiek, który rozpowiada to, co danej osobie w zaufaniu się zwierzyło -Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnice, więc nie zadawaj się z plotkarzem.” (Przyp.Sal.20:19), albo jest też nazwany oszczercą -Kto chodzi jako oszczerca, zdradza tajemnice; lecz człowiek godny zaufania dochowuje tajemnicy.” (Przyp.Sal.11:13)
Kolejna sprawa jest jakby kontynuacją powyższego tematu, sprawa obłudy i hipokryzji - Jeśli ktoś przychodzi mnie odwiedzić, mówi obłudnie. Serce jego gromadzi niegodziwość, I gdy tylko wyjdzie na zewnątrz, rozpowiada.” i tutaj łączy się ze słowem: Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnice, więc nie zadawaj się z plotkarzem.” (Przyp.Sal.20:19).  Kiedy zwierzasz się osobie ze swoich problemów wydającej się być godną twego zaufania, tymczasem wychodzi z twojego domu i rozpowiada na lewo i na prawo o twoich problemie. W Psalmie 12:3 Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem.” Kiedy ktoś przychodzi do Ciebie odwiedzić Cię i mówisz: „Jak miło Cię widzieć” „Cieszę się,że jesteś” , ale w sercu swoim myślisz: „Po co przyszedł lepiej żeby już poszedł”.
w liście do Rzymian 1:30 obok nienawiści i morderstwa jest na tej samej liście oszczerstwo a 1 liście do Koryntian 6:10 oszczerstwa są na liście rzeczy przez które człowiek nie odziedziczy królestwa Bożego „złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. „

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz