niedziela, 2 grudnia 2012

PLOTKARSTWO

Tyt. 3:8
„Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi.”

 Plotkowanie, choć jest zachowaniem uznawanym za wadę, to jednocześnie bardzo trudnym do ujarzmienia. I wbrew rozpowszechnionym opiniom, nie jest to cecha wyłącznie kobieca, mężczyźni plotkują z taką samą przyjemnością. Według opinii psychologów, znając jakieś szczegóły z prywatnego życia innego człowieka, odczuwamy tak silny pęd do podzielenia się tym z innymi, że jest to porównywane do wypuszczenia pary, aby nie rozsadziło kotła. Niekiedy plotkujący człowiek sądzi, że nabiera wówczas większego znaczenia wśród słuchaczy. Oczywiście nie ma racji, bo przysłuchując się mu, zazwyczaj zainteresowani jesteśmy samymi faktami, nie podziwiamy jednak plotkarza, wręcz w przyszłości będziemy przed nim ostrożniejsi. I same tematy plotek mogą być wiele mówiące. Ludzie, którzy usiłują ukryć swoje błędy, zdradzają przeważnie swoje słabe strony, gdy opowiadają je o trzecich osobach. Plotka może być prawdziwa, ale w większości wypadków jest zniekształcona, wyolbrzymiona lub opiera się tylko na pogłoskach. Puszczona w ruch lawina nierozważnych słów stworzyła już wiele ludzkich tragedii, zaszkodziła opinii lub zrujnowała czyjeś życie. Najgorszym jest to, że wobec oszczerstw przenoszonych przez plotkę prawie nie można się obronić. Bardzo trudno jest utrzymać na wodzy swój język, przyjdzie jednak dzień, gdy każdy zda sprawę ze swego postępowania przed Bogiem. Pamiętajmy o tym, że mamy starać się o sprawy dobre i użyteczne dla ludzi, a każda plotka przeciw bliźniemu jest skierowana przeciw przykazaniu miłości.
„Plotka to radio szatana.”
/Sacha Giutry/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz