środa, 28 sierpnia 2013

PIELGRZYMKA

Słowo „Pielgrzymka” kojarzy się większości w naszym narodzie z podążaniem do miejsca kultu religijnego, tymczasem prawda jest, że pielgrzymka to nasze życie na ziemi. W drugim liście do Koryntian 5:7 jest napisane: „…gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.” List do Hebrajczyków 11:13 mówi: „Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi.Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają.I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić;lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto.” (Hebr.11:13-16). W 2 liście Piotra 2:11 pisze:Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy;.” Każdy z nas żyjący na ziemi jest pielgrzymem i każdy z nas dokądś zmierza tylko nie każdy z nas w tym samym kierunku. Jedni zmierzają do życia wiecznego, drudzy na wieczne potępienie i to wcale nie zależy od Boga, a od nas. Dokąd Ty zmierzasz? Ludzie, którzy żyją bez Chrystusa zmierzają na wieczne potępienie, ci zaś, którzy żyją z Panem Jezusem Chrystusem do życia wiecznego z Bogiem, który jest miłością. Żyjesz Bogu, czy żyjesz sobie? Żyjesz dla Boga, czy dla siebie? Żyjesz po swojemu, czy po Bożemu? Żyjesz po to by spełniać swoją wolę, czy Bożą wolę? W liście do Rzymian 6:5-10 jest napisane:Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy,wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje.Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga.Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rzym. 6:5-11).
Polecam również temat:ŻYCIE NA ZIEMI JEST ETAPEM PRZEJŚCIA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz