sobota, 19 maja 2018

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Ponad dwa tysiące lat temu na ziemię został posłany Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa, który też jest Duchem Boga Ojca. Duch Święty został posłany do kościoła, a dla świata, aby przekonać go o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, jak to powiedział sam Pan Jezus Chrystus:
"A On (DUCH ŚWIĘTY), gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony."
(Ew.Jana 16:8-11)


Jeżeli przyjąłeś lub przyjęłaś Jezusa Chrystusa do swojego serca, jako swego Zbawiciela i Pana narodziłeś się z Bożego Ducha Świętego na nowo. i od tej chwili Duch Boży Ciebie prowadzi:


"Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi."
(Rzym.8:14)


Ale jeszcze potrzebujesz zanurzenia w Duchu Świętym, czyli chrztu w Duchu Świętym.


Co to takiego jest i czym jest chrzest w Duchu Świętym ? Zapraszam do artykułu pt.:

To prawda, Duch Boży jest na ziemi dla każdego na nowo narodzonego dziecka Bożego, ale trzeba Go zaprosić do swojego życia.
Pan Jezus Chrystus powiedział:

"Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. " (Ew.Łuk.11:9-13)


Poproś więc Boga Ojca o Ducha Świętego.


Pana Jezusa Chrystusa, aby Cię w Nim zanurzył.


Zaproś Ducha Świętego do swojego serca.


Otwórz swoje usta i chwal Go, dziękuj Mu.


Pozwól Duchowi Świętemu kierować twoim językiem w modlitwie. Módl się językami, tak jak Duch Święty poddaje:


"I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał" (Dzieje Ap.2:4)


Niech się to dzieje ku chwale Boga Ojca w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz