wtorek, 22 maja 2018

PRZEMIANA UMYSŁUJuż kiedyś pisałem na temat czymś jest upamiętanie i można o tym poczytać >>>TUTAJ<<<
Jednym z elementów upamiętania jest zmiana sposobu myślenia, kiedy w sercu człowieka następuję upamiętanie następuje zmiana myślenia, co za tym idzie wiary, zmiana postrzegania wokół wszystkiego inaczej, inne postępowania, zmiana sposobu życia i zupełnie inne postrzeganie Boga i patrzenie na Jego osobę.


Do niedawna myślałem, ze to dotyczy tylko ludzi nienawróconych ze świata niewierzącego w Boga, ale dziś dostrzegam, że tego upamiętania potrzebuje świat chrześcijański, ludzie, który kiedyś się nawrócili do Boga i teraz potrzebują procesu uświęcania w tym także zmiany sposobu myślenia. Apostoł Paweł do kościoła, wierzących w Chrystusa Rzymian takie słowa:

"Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata,
ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe." (Rzym.12:1-2)

Te słowa są pisane do odrodzonych chrześcijan, tak więc potrzebujemy odnowy naszego sposobu myślenia. Poszerzenia horyzontów naszego myślenia, którego dokonuje Duch Święty.To właśnie nasz ludzki sposób myślenia między innymi oddzielił nas od Boga:
"I was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny,..." (Kolosan 1;21) BT
Ważny jest nasz sposób myślenia, żeby to właśnie nie był nasz ludzki sposób, lecz Boży sposób. My często jako ludzie wierzący myślimy po ludzku. Kiedyś Pan Jezus powiedział do Piotra takie słowa:
"... nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie. " (Ew.Mat.16;23)
Ludzkie myślenie jest wręcz wrogie Bogu. Polecam rozważanie biblijne:  
 Nasze myślenie, wyobrażenia ludzkie mogą blokować działanie Boga w naszym ograniczać Jego działanie Boga w naszym życiu. To nie znaczy, że Bóg nie może On wszystko może i jest Wszechmogący, ale tutaj polecam wysłuchać:


Nie stawajmy się skostniali w myśleniu, ale wpuśćmy do nasze umysłu Bożego Ducha Świętego, aby On odnawiał nasz umysł i nasz sposób myślenia czynił na Boży sposób.Apostoł Paweł napisał:
"..Nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali.(1 Korynt.14:20)
Oto jest Boże wezwanie do nas, aby wzrastali w myśleniu na Boży sposób i nie próbowali coś definiować na swój ludzki rozum i kombinować po swojemu i tworzyć swój własny obraz Boga w głowie i swoim sercu, bo wtedy będzie fałszywy obraz prawdziwego Boga za którym będzie się czaił szatan, a Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Nie próbuj definiować Boga, bo Boga nie da się zdefiniować, nie próbuj wkładać Go w  ramki, bo Bóg nie mieści się w żadnych ramkach, On jest nieograniczony. To raczej Ty poddaj się Jemu, aby On kształtował swój charakter w tobie na swój Boży obraz i podobieństwo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz