piątek, 25 maja 2018

DWIE DROGI

Są dwie drogi, jedna prowadzi do życia wieczna, druga na wieczne potępienie. Na której drodze Ty się znajdujesz?
W Przypowieściach Salomona mamy napisane:
" Rozumny idzie drogą życia wzwyż, aby uniknąć krainy umarłych w dole." (Przyp.Sal..15:24)
Czy idziesz ta drogą życia wzwyż, czy drogą śmierci w dól na potępienie?
Może jesteś pewny tego, że idziesz właściwą drogą to popatrz co na ten temat mówi Boże Słowo:
"Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci." (Przyp.Sal.14:12.16;25)
Uważasz siebie za człowieka, który jest w porządku i nic nie sobie do zarzucenia, lecz Bóg mówi o ludziach, którzy we własnych oczach tak siebie dostrzegają:
"...ród we własnych oczach czysty, choć nie jest obmyty z własnego brudu;" (Prz.Sal.30:12)
Wydaje się sobie w porządku, lecz prawda jest zupełnie inna. W liście Apostoła Pawła do Galacjan mamy zapisane takie słowa:
" Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje." (gal.6;3)
Jeśli prawda jest inna niż myślisz to trzeba wyjść z z kłamstwa i wejść w prawdę, bo prawda otwiera oczy na fakty i pokazuje na rzeczywistość jak naprawdę to wygląda, prawda wyzwala prowadzi do wolności. Sam Pan Jezus Chrystus mówi:
"Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi." (Ew.Jana 8:32)
Jest droga prawdy i droga kłamstwa na jednej z tych dróg się na pewno się znajdujesz i nią podążasz przez życie. Jedna droga jest szeroka na której można wszystko i żyć jak się chce i pędzić prędkością jaka się chce i wszyscy mogą tą drogą podążać,która wydaje się drogą wygodną, dobrą, równą na której można sobie pozwolić, lecz jej koniec prowadzi człowieka do śmierci, ale jest też wąska droga na której nie  można sobie pozwolić na rozwinięcie prędkości ponieważ jest wąsko i jednocześnie nie mogą znajdować dwa samochody mijające się ponieważ nie ma na to miejsca, lecz ta droga prowadzi do życia mimo, że jest wąską, może nie wygodna i najlepsza z pozoru to jednak błogosławiona bo wiodąca do życia wiecznego w królestwie Ojca Miłości, którym jest Bóg.
Pan Jezus Chrystus powiedział:
"Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują." (Ew.Mat.7:13-14)
Ta zgubna droga to droga tego świata na której szatan zwodzi swoimi błyskotkami i świecidełkami, które pociągają ludzi, lecz za tym wszystkim stoi zło, które wiedzie człowieka na zatracenie, lecz na ta druga droga zwana wąską jest drogą życia, ponieważ wiedzie do życia, w którym panuje Bóg nazwany Miłością. Na tej drodze nie ma atrakcji tego świata, która na ziemi mogłaby pociągać człowieka, ale jest coś zupełnie nie porównywalnie lepszego, największe szczęście, jakie człowieka może spotkać i  może stać się jego udziałem, które nawet na myśl mu nie przyjdzie, o czym pisał Apostoł Paweł:
"Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują." ( 1 Korynt.2:9)
Ta droga jest nie tylko wiodącą do szczęścia, ale samą drogą szczęścia jest sam Pan Jezus Chrystus. Drogi czytelniku wejdź na tą drogę, a będziesz największym szczęściarzem na świecie, bo nie ma lepszej drogi jak iść z Panem Jezus Chrystusem przez życie.Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Bożego królestwa i jedynymi drzwiami przez które tam wchodzimy:
Pan Jezus Chrystus sam mówi: 
"Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie." (Ew.Jana 14:6)Polecam również artykuł:  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz