wtorek, 29 maja 2018

BÓG PODAJE CI SWĄ POMOCNĄ DŁOŃ

Bóg podaje Ci swą pomocną dłoń tylko uchwyć się jej. Tylko co to znaczy, że Bóg podaje nam swą pomocną dłoń? To Pan Jezus Chrystus jest tą pomocną dłonią Boga wyciągnięta w twoją stronę. Pan Jezus Chrystus jest dla Ciebie twoim ratunkiem, wybawieniem, zbawieniem. Uchwyć się tej dłoni i trzymaj ją i daj się tej dłoni Chrystusowej prowadzić. W Psalmie czterdziestym mamy napisane takie słowa:
"Wyciągnął mnie z dołu zagłady, Z błota grzązkiego. Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje." (Ps.40:3)
 Oto każdy człowiek wpadł w taki dół, dolinę zagłady  a jest nim grzech. W liście Apostoła Pawła do Rzymian Bóg mówi:
"...gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" (Rzym.3:23)
Wszyscy, każdy człowiek wpadł w grzech  w skutek czego został pozbawiony Bożej chwały.
Lecz pojawił się Ktoś kto przyszedł ten stan zmienić a jest nim Osoba - Jezus Chrystus nasz Wybawca i Pan.
" I teraz jesteśmy usprawiedliwieni darmo, z łaski Boga, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,.."  (Rzym.3:24)
Tą skałą o której mówi psalmista Dawid w czterdziestym psalmie jest Pan Jezus Chrystus, Jego Ewangelia. o czym na przykład pisze Apostoł Paweł:
"A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli,  i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus" (1 Korynt.10:1-4)
 Chrystus jest nazwany  także fundamentem:
"Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus" (2 Korynt.3:10)
 Fundamentem naszej wiary powinien być Pan Jezus Chrystus na którym powinniśmy budować nasze życie. Bóg mówi w liście Apostoła Pawła do Kolosan:
"Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie." (Kol.2:6-7)
Tak więc uchwyć się Jego dłoni, daj się Jemu prowadzić przez życie, buduj swoje życie na Chrystusie, jako skale i fundamencie swojej wiary a On umocni twoje kroki i będziesz pewny Jego słowa.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz