czwartek, 26 grudnia 2019

POTRZEBUJEMY BOŻEGO OBJAWIENIA

"Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga; błogosławiony ten, kto przestrzega nauki." (Prz.Sal.29:18)


Objawienie jest niezbędne. Potrzebujemy BOŻEGO objawienia, bowiem bez tego objawienia błądzimy i chybiamy Bożego celu rozmijając się z Bożą wolą. Poruszamy się jak ślepy potykając o wszystko co na drodze, bowiem jesteśmy nie posiadający wzroku, chodzący po omacku nie mający wewnętrznego wejrzenia, wejrzenia w głębie Bożą, objawienia prawdy Bożej.
Czytaj Biblię, Pisma Świętego potrzebujemy objawienia od Boga byśmy mogli właściwie jej treść zrozumieć i zastosować właściwie według Bożego objawienia i woli Bożej w życiu.
Bardzo dobrą rzeczą jest przed rozpoczęciem czytam Biblii poprosić Ducha Świętego o właściwe zrozumienie i objawienie czytanego tekstu Pisma Świętego.
Duch Święty najlepszym wykładowcą Biblii i On powoduje, że jest w nim życie, Boże życie. To Boży Duch Święty jest tym, który natchnął i je inspiruje:"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, ..." ( 2 Tym.3:16)

Tym Bogiem, którym temu Pismo tchnienie jest Duch Święty. To Duch Święty to słowo sporządził.
W księdze proroka Izajasza mamy zapisane takie słowa:


"Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego DUCH je zgromadził. " (Izaj.34:16)

Tym DUCHEM jest Boży Duch Święty.

Powyżej napisałem, że Duch Święty najlepszym wykładowcą Biblii, czyli Pisma Świętego. W związku z tym Pan Jezus Chrystus mówi:

"Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, NAUCZY was wszystkiego i PRZYPOMNI wam wszystko, co wam powiedziałem." 
  (Ew.Jana 14:26)

" lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką PRAWDĘ, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi."
 (Ew.Jana 16:13)

To Duch Święty jest tym, który uczy, daje zrozumienie, wprowadza we wszelką prawdę, wyjaśnia. 

Bez Ducha Świętego nie jesteśmy wstanie właściwie zrozumieć Pisma Świętego, potrzebujemy by nam je objawił, odkrył jego właściwe znaczenie, otworzył nasze duchowe oczy byśmy widzieli w tym do nas Boże przesłanie, a nawet nasze duchowe uszy byśmy słyszeli w tym Boże wezwanie do nas.
Apostoł Paweł napisał do Efezjan takie słowa:

"Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, (...) Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom,... "   

(Efez.1:15-19 . 4:4-5)

Bez Bożego objawienia możemy czytać Biblię i błądzić w tym, błądzić interpretując ją po swojemu ku swojej własnej zgubie.
Potrzebujemy najlepszego tłumaczenia Pisma Świętego, jaką jest Osoba Ducha Świętego nawiąż relację z Duchem Świętym a wtedy On będzie do Ciebie mówił i wyjaśniał Ci Pismo Święte.
Bardzo dobrą rzeczą jest czytać Biblię z modlitwą w sercu i na ustach do Boga, Świętego Chrystusowego Ducha, który objawia prawdę.
Drodzy czytelnicy potrzebujemy BOŻEGO Objawienia, bez tego nie ruszymy na przód, nie zrobimy kroku do przodu w wierze. BOŻE OBJAWIENIE JEST NIEZBĘDNE W ZROZUMIENIA PISMA ŚWIĘTEGO, czyli spisanego BOŻEGO SŁOWA.


Polecam również artykuły, które mogą pomóc bardziej w zrozumieniu tego tematu:


KIM JEST DUCH ŚWIĘTY

 

UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA BIBLIICZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z BOGIEM


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz