sobota, 21 grudnia 2019

CZY JEST MIEJSCE W TWOIM DOMU, ŻYCIU I RODZINIE DLA CHRYSTUSA ?

"I porodziła (Maria) syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie." (Ew.Łuk.2:7)Dzisiaj Jezusa nie znajdziesz owiniętego w pieluszki, jako małe dziecię, ani wiszącego na krzyżu, jako martwego czy złożonego jako ciało zwłoki w grobie, bowiem Jezus Chrystus zmartwychwstał i On dziś żyje, jako Pan i Władca, Bóg Wszechmogący.
W powyższym wersecie Ewangelii Łukasza mamy zapisane takie słowa:

"...nie było dla nich miejsca w gospodzie."

Mowa tutaj o Jezusie i Jego ziemskich rodzicach, ale można to odnieść do osoby Jezusa Chrystusa, czy w naszym domu, rodzinie, życiu jest dla Niego miejsce ?
Tradycja w większości domów mówi, że trzeba zostawić jedno wolne miejsce przy stole dla samotnego czy bezdomnego, który by się w ten dzień zabłąkał, ale często jest to tylko tradycja i nigdy to miejsce nie jest zajęte przez tą osobę i pozostaje to tylko pustą tradycją, a gdyby rzeczywiście pojawił się taki człowiek to nie ma dla niego miejsca, ale na stole jest położony pusty talerz i tak przyzwyczajeni do pewnych religijnych przywiązań nie ma miejsca w naszym domu i rodzinie dla Pana Jezusa Chrystusa. To jest hipokryzja w którą większość polaków dało się wciągnąć i trzeba nam z tego się upamiętać. W naszych domach jest miejsce dla religii, tradycji, ale nie ma miejsca dla Chrystusa, który chce być głową naszego domu, rodziny, życia i pragnie nam błogosławić, ale my wolimy puste martwe nieznaczące, religijne uczynki niż samego Chrystusa, który żyje i króluje. Lecz niestety nie ma Go jako Króla i Pana w naszym życiu.
Chcemy, żeby Jezus był naszym Zbawicielem, ale nie chcemy żeby był naszym Panem.
Określenie "Pan" oznacza posiadanie najwyższego autorytetu, władzy od greckiego słowa "Kyrios" w którym jest spisany Nowy Testament oraz hebrajskiego "Adonaj" w którym to z kolei jest spisany Stary Testament oznacza Panujący, Sprawujący najwyższą władzę.
Chcemy dostać się do nieba, ale nie chcemy, żeby Chrystus układał nam życie bo chcemy go po swojemu układać, ale tak się nie da. 
Drogi czytelniku, jeżeli pragniesz znaleźć się w królestwie Bożym to musisz uznać JEZUSA CHRYSTUSA za swojego PANA a nie tylko Zbawiciela. 
Pozwól Jezusowi Chrystusowi przejąć pełną kontrolę i władzę nad swoim życiem, daj Mu w swoim domu, rodzinie i życie pierwszoplanowe miejsce, uczyń głową Chrystusa swojej rodziny, domu i twego życia.
W Ewangelii Jana mamy zapisanego takie słowa:

" Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli." (Ew.Jana 1:11)

Nie bądź ta osobą dla której w sercu nie będzie dla Chrystusa  miejsca .
Otwórz swoje serce Chrystusowi i pozwól zająć najważniejsze miejsce w twoim życiu Jezusowi Chrystusowi, jako swojemu Panu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz