sobota, 28 grudnia 2019

STRACH PRZED WOLNOŚCIĄ - PRAWDZIWA WOLNOŚĆ USUWA STRACH

Jeden z więźniów powiedział kiedy byłem w zakładzie karnym na spotkaniu ewangelizacyjnym, który w niedługim czasie miał wychodzić po długim wyroku na wolność:
 "Boję się wyjść na wolność, mam strach przed tym, boję się tego".

Po ludzku rzecz ujmując rzeczywiście, kiedy ma się przesiedziane większą połowę lat swojego życia za "kratkami" odnaleźć się w tym "nowym" świecie jest trudne.
 Prawdziwa wolność daje pokój, spokój i radość. 
Wolność nie oznacza opuszczenie zakładu karnego, bo znam osoby, które nigdy nie zaznały życia więziennego, ale są nieszczęśliwi, zniewoleni strachem, lękiem z różnego powodu,  są w niewoli grzechu i nałogu, związani beznadzieją, depresją,...
Tak naprawdę osoby te, które nigdy nie siedziały w fizycznym więzieniu, ale tak naprawdę cały czas znajdują się w więzieniu własnej duszy, opanowani swoimi negatywnymi emocjami, złymi myślami.
Niekiedy ludzie znajdujący się w zakładzie karnym są bardziej wolni niż osoby znajduje się poza więzieniem na tak zwanej wolności. Dlaczego? Ponieważ w więzieniach również głosi się Ewangelię i są ludzie, którzy tę Ewangelię Chrystusową przyjmują i przez to stają się w swoim sercu wolni, pomimo znajdowania w się w zamknięciu, bowiem ich serca są wolne poprzez Chrystusa Jezusa.
Prawdziwa wolność jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie, bowiem to ona przepędza z serca strach wnosząc radość, pokój, nienawiść zamienia w  miłość do Boga i ludzi.
W Ewangelii Jana  mamy zapisane takie słowa:


"Jeśli więc Syn (Boży) was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie." 
  (Ew.Jana 8:36)


Tym Bożym Synem jest JEZUS CHRYSTUS, który daje wolność do serca, duszy i ducha człowieka.
Oddaj się do dyspozycji Panu Jezusowi Chrystusowi a doświadczysz tej Bożej wolności, która będzie radością wypełniać twoje wnętrze.
 Ta wolność jest wolnością twego wnętrza, której nie są wstanie zabrać niesprzyjające, okoliczności i sytuacje, bowiem Jezus Chrystus jest ponad to.
Pozwól Jezusowi Chrystusowi być Panem twojego życia, a doświadczysz Jego wolności na każdy dzień w swoim duchu. 
Będziesz żył w wolności Chrystusowej od grzechu dla Boga z radością, to Boże życie w tobie będzie sprawiać Ci radość.
W Psalmie 40 mamy napisane takie słowa:
"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, 
 a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. "
  ( Ps.40:9 ) Biblia Tysiąclecia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz