czwartek, 21 września 2017

Podstawa Zbawienia – JEZUS CHRYSTUS

W liście Jakuba mamy napisane:Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.” (Jak.2:10) Biblia Tysiąclecia
Prawda jest taka, że jeśli zgrzeszymy przeciwko jednemu z dziesięciu przykazań to tak jakbyśmy zgrzeszyli przeciwko wszystkim przykazaniom Bożym.
Wystarczy jeden „najmniejszy” grzech, jak to ludzie określają i już jesteśmy oddaleni od Boga.
U Boga nie ma większego i mniejszego grzechu u Boga każdy grzech jest jednakowy i oddziela nas od Boga:
„…wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze,…” (Izaj.59:2)
Pismo Święte mówi:Nie ma ani jednego sprawiedliwego,(…)wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.(…)gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,…” ( Rzym.3:10.12.23)
Polecam artykuł pt.:GRZECH
Nie jesteśmy w stanie spełnić Bożym wymogom, aby znaleźć się w Jego królestwie. Boże przykazania tak naprawdę mówią nam o naszej grzesznej naturze:
Dlatego z uczynków zakonu (prawa) nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon (prawo) jest poznanie grzechu.
Cóż więc powiemy? Że zakon (prawo) to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon (prawo); wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon (prawo) nie mówił: Nie pożądaj!” (Rzym.3:20.7:7)
Tutaj zalecam do zapoznania się z artykułem pt.:ROLA DEKALOGU
Tak naprawdę czytając Pismo Święte widzimy swoją grzeszność chociażby spojrzeć na dekalog, czyli dziesięć przykazań i na pewno chociaż jedno z nich złamaliśmy i to już dyskwalifikuje nas z królestwa Bożego. Prawo Boże, dziesięć przykazań jest bez miłosierdzia. Zasada była jedna 100% albo nic. Wystarczy, że 99.9% spełniamy Boże prawo i ten 0.01 % zaważy, że nie wejdziemy do nieba.
Te dwie tablice są zimne nie mające mocji i uczuć. Zasada była 100% wypełnić, ale rzeczywistość jednak okazała się inna i patrząc się w to Boże prawo widzimy się grzesznymi i czujesz się brudny i winny przed Bogiem człowiekiem i taka też jest prawda, ponieważ takimi jesteśmy, ale nagle słyszysz Boga jak mówi do Ciebie JESTEŚ ZBAWIONY a Ty zdziwiony pytasz się Boga „Na jakiej podstawie?” A Bóg odpowiada „Na tej podstawie” wskazując na JEZUSA.
To na podstawie tego, co dla nas uczynił Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty jesteśmy zbawieni.
To On, Pan Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, a Jego sprawiedliwością zostaliśmy przed Bogiem Ojcem usprawiedliwieni i jesteśmy uznani bez zarzutu, bez nagany, jako sprawiedliwy.
Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych grzechów, lecz przez pryzmat krwi Pana Jezusa Chrystusa, który nas uniewinnił i wprowadził nas do królestwa Ojca Miłości w którym jest pełnia szczęścia i radości.
Tak więc tylko i wyłącznie, jedynie jesteśmy zbawieni na podstawie dzieła miłości i poświęcenia się za nas i dla nas Pana Jezusa Chrystusa poprzez swoją śmierć na krzyżu oraz dar nowego życia poprzez Jego zmartwychwstanie.
Polecane artykuły:
>>> „DZIEŁO BOŻE DOKONANE” <<<

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz