czwartek, 31 sierpnia 2017

WIARA – AKTYWACJA

Niedawno zmieniłem kartę bankomatową na nową ponieważ stara była już zniszczona i do tego też mijał już termin użyteczności. Kartę dostałem do domu przesyłkę pocztową, ale mimo to, że ją posiadałem nie miałem z niej żadnego pożytku i nie mogłem z niej korzystać, ponieważ trzeba było najpierw tę kartę aktywować by za jej pomocą pobrać pieniądze z bankomatu. Z samego posiada karty nie ma żadnego pożytku. Co z tego, że mam w ręku kartę, jeżeli nie mogę jej użyć. Tę kartę trzeba było najpierw aktywować.
Aktywacja to uruchomienie czegoś, spowodowanie działania.
Wiara jest jak aktywacja, która sprawia, że Słowo Boże zaczynać działać w naszym życiu i powoduje owoc w naszym życiu.
„…gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów,…” (Rzym.3:24-25)
Jest tutaj użyte w powyższym tekście Pisma Świętego słowo „skuteczną”. Ofiara jest tylko skuteczna w naszym życiu przez wiarę z naszej strony w to jaką świętą niepodważalną, Bożą prawdę. Czyli taka wiara sprawia, że ta ofiara, którą złożył dla nas Chrystus Pan działa w naszym życiu.
Wiara aktywuje zbawienne działanie w naszej duszy ofiary złożonej przez samego Pana Jezusa Chrystusa.
Wiara aktywuje działanie Boga w naszym życiu i sprawia, że Boże Słowo działa w nas i wydaje owoc Bogu na chwałę.
Apostoł Paweł napisał do Tesaloniczan:
” A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa.” (1 Tesal.2:13)
W kim działa Boże Słowo? Odpowiedź brzmi: W wierzących.
Którzy wierzą, że autorem tych słów nie jest człowiek na przykład apostoł Paweł czy Piotr lub ktoś inny, ale sam BÓG, a ci ludzie są tylko narzędziami w reku Boga do spisania Jego słów.
Wiara aktywuje Boże obietnice w naszym życiu:
„Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „Tak”; dlatego też przez niego mówimy „Amen” ku chwale Bożej.” (2 Korynt.1:20)
Wiara pogłębia poznanie wszelkich dobrodziejstw jakie mamy w Chrystusie i aktywuje te Boże dobrodziejstwa działanie w naszym życiu.
Wiara aktywuje Boże błogosławieństwa w naszym życiu.
Wiara nasza pozwala Bogu w nas działać.
Wiara pozwala nam być aktywnymi, użytecznymi dla Boga.
Wiara to istota sprawy. Wiara pozwala na relację z Bogiem. To wiara jest podstawą relacji z Bogiem.
” Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. (Hebr.11:6)
„I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym; lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli.” (Hebr.4:2)
Bez wiary nie ma wspólnoty, społeczności z Bogiem.
Wiara rodzi uczynki, powoduje działanie, aktywuje posłuszeństwo Bogu.
Polecam temat:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz