wtorek, 29 sierpnia 2017

DOSKONAŁE DZIEŁO ZBAWIENIA

„….nie służy mu  (Bogu) się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.”   (Dzieje Ap.17:25)
Bóg nie potrzebuje naszej ani nikogo innego pomocy. On nie potrzebuje niczyjej pomocy. On jest tym, którego pomocy my potrzebujemy. To On, Bóg jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzebuje. Bóg ma niewyczerpane zasoby. Apostoł Paweł z natchnienia i z inspiracji Bożego Ducha Świętego napisał:
„A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.”
U Boga jest wszystko czego my potrzebujemy On jest pomocą naszą we wszystkim. Bóg nie potrzebuje żadnej pomocy z naszej strony to my jako ludzie na każdym kroku potrzebujemy Jego Boskiej pomocy.
Jednakże dzieje się tak, że czasami wydaje się nam, że Bóg potrzebuje naszej pomocy, że trzeba pomagać Bogu szczególnie w zbawieniu nas. Księdze Przypowieści Salomona 10:22 mamy zapisane takie słowo:
Błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje.”
Nie tylko nic nie dodaje, ale wręcz psuje. Bóg kiedyś powiedział do Mojżesza:
„A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosanych, bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz go.” (2 Mojż.20:25)
Nic nie trzeba pomagać w dziele Boga. On jest doskonały w Swojej naturze i cokolwiek On czyni jest perfekcyjnie, idealnie doskonałe. Tak więc doskonałe jest dzieło zbawienia nas dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek, który chce coś dodać do dzieła zbawienia nas przez Boga to tak naprawdę znieważa Boga i uwłacza Bogu oraz ujmuje dziełu miłości Chrystusa.
„lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej,(…)Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.” (Hebr.10:12.14)
Dzieło Boga zbawienia nas jest doskonałe i nie trzeba tutaj nic zmieniać, dodawać do tego dzieła, bo każdy kto chce coś dodać do tego, to tak naprawdę odłącza się od Chrystusa starając się wejść do niebiańskiego Bożego królestwa na bazie własnej ludzkiej sprawiedliwości poprzez zasługi tak zwane dobre uczynki, co jest absolutnie niemożliwe.
Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.” (Gal.5:4)
Jesteśmy zbawieni tylko i wyłącznie, jedynie przez Chrystusa poprzez Jego sprawiedliwość. Pan Jezus Chrystus wziąwszy na siebie naszą niesprawiedliwość własną sprawiedliwością nas usprawiedliwił. On odział się w naszą brudną szatę niesprawiedliwości, grzechu a nas odział we własną szatę Swojej Bożej sprawiedliwości, świętości i uczynił nas czystymi i świętymi przed naszym Bogiem Ojcem i otworzył nam drzwi wejścia do królestwa Bożego i On JEZUS CHRYSTUS nas tam wprowadził. Bóg nie patrzy  teraz na nas przez pryzmat naszych grzechów i win lecz przez pryzmat Krwi Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. W Psalmie 103:10 jest tak napisane:
Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych.”
Ponieważ Bóg w Chrystusie nie widzi grzechu, ponieważ w Chrystusie grzechu nie ma. Pan Jezus Chrystus jest doskonały a my, którzy w Niego, w Jezusa Chrystusa uwierzyliśmy jako swego osobistego Zbawiciela i Pana  jesteśmy ukryci w Chrystusie, a Jego Krew zmyła z nas wszelki grzech.
Polecam do wysłuchania:      


Zapraszam również do zapoznania się z artykułem w temacie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz