sobota, 3 września 2016

DO KOGO NALEŻYSZ ?

Ludzie pytają: Do jakiego kościoła należysz? Gdzie jesteś? Jakiego wyznania jesteś? Gdzie należysz?
Moim zdaniem pytanie, które powinien sobie zadać nie, GDZIE NALEŻYSZ? ale DO KOGO NALEŻYSZ? i każdy powinien sam sobie odpowiedzieć. Tak wielu jest dumnych ze swojej przynależności kościelnej i myślą, że będą zbawieni bo należą do tego czy innego kościoła. Pan Jezus powiedział, że mamy się radować z tego, iż imiona nasze w niebie są zapisane – (Ew.Łuk.10:10). Czy twoje imię jest zapisane w niebie? Bo to nie jest równoznaczne z tym, że twoje imię i nazwisko jest zapisanych w rejestrach kościelnych, kartotece parafialnej, czy na liście członków kościoła, lokalnej wspólnoty zboru. Pytanie brzmi: Czy twoje imię jest zapisane w niebie, nie długopisem czy piórem, lecz palcem Ducha Bożego i nie tuszem, lecz drogocenna Krwią Baranka Bożego Pana Jezusa Chrystusa? To jest istotą sprawy czy należysz do Bożego Królestwa w którym rządzi Bóg. Czym jest Królestwo Boże zapisane jest >>TUTAJ<< Zapraszam. Mówiąc jaśniej, czy należysz do Pana Jezusa Chrystusa? Bo królestwo Boże jest też zamienne nazywane królestwem Chrystusowym – Efez.5:5. Ponieważ Pan Jezus Chrystus jest Bogiem – Ew.Jana 1:1-3.14. Rzym.9:5. Kol.1:19.2:9. 1 Jana 5:20. i to jest Jego królestwo.
Najważniejsze jest nie, gdzie należysz, ale do kogo należysz?
Pan Jezus Chrystus powiedział:Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie,…” (Ew.Mat.12:30)
Przed Bogiem nie ma pozycji neutralnej, albo należysz do Boga, albo jesteś w szponach diabła. Pismo Święte jasno mówi, że są dzieci Boże i dzieci diabelskie – 1 Jana 3:10.
Jest grupa osób, która mówi „Ja do nikogo nie należę to ja jestem panem swojego życia”. Nie ma czegoś takiego. Taki człowiek, który tak uważa jest oszukany przez diabła, który wiedzie na zatracenie. Może myślisz sobie „Jestem dobrym chrześcijaninem” i jesteś dumny ze swojego chrześcijaństwa i ze swojej przynależności kościelnej i uważasz, że Chrystus przyjmie Cię z otwartymi ramionami.  Za czasów Pana Jezusa Chrystusa była taka grupa ludzi, którzy nazywali się faryzeusze, uważali się za wierzących w Boga i nawet należeli do grupy religijnej, lecz Pan Jezus Chrystus do nich powiedział:
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego (Ew. Jana 8:44)
Ludzie ogólnie szanowani i uchodzący za ludzi niezwykle pobożnych, tymczasem oni z Bogiem nie mieli nic wspólnego. Może jesteś nawet osobą zajmującą jakieś stanowisko w swoim kościele, angażującym się we wszystko w swoi kościele uważając to za drogę swego zbawienia to polecam Ci pieśń zatytułowana „Boże dzieci” Oto jej słowa:
Refr: Boże dzieci, Boże dzieci, Boże dzieci,
by Bożym dzieckiem być, musisz narodzić się znów
Jeśli myślisz, że zbawić Cię musi Bóg, kościół drogim jest Ci.
Bo zasługi twe liczne, tak cenne są, że Bóg zbawić musi Cię.
Jeśli sądzisz, że za piękny twój w chórze śpiew, lub za udział w nabożeństwie, Bóg zbawić musi Cię,
to wiedz, że mylisz się, zbawiony może, kto z Boga zrodzony jest.
Refr: Boże dzieci, Boże dzieci, Boże dzieci,
by Bożym dzieckiem być, musisz narodzić się znów
Zapamiętaj: By Bożym dzieckiem być musisz narodzić się znów.
Nie zapomnij: By Bożym dzieckiem być musisz narodzić się znów.
Religia Cię nie zbawi. Słowo Boże powiada jasno i wyraźnie, że jedyną drogą i jedynymi drzwiami do Bożego królestwa jest Pan Jezus Chrystus:
Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” (Ew.Jana 14:6)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. „ (Ew.Jana 10:7.9)
Czy masz Nim relację?
Jedyną drogą zbawienia jest Pan Jezus Chrystus:
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dz.Ap.4:12) - TYLKO JEZUS CHRYSTUS
Tylko i wyłącznie, jedynie zbawienie jest w Osobie Pana Jezusa Chrystusa, w tym co On dla nas uczynił. Polecam temat Bożej łaski >>KLIKNIJ TUTAJ<< Uznaj to jako jedyną drogę swego zbawienia. Odwróć się od swojej samosprawiedliwości i uznaj jedyną sprawiedliwość w Panu Jezusie Chrystusie, odwróć się od swoich własnych jako drogi zbawienia i uznaj zasługi Chrystusa jako jedyną i wyłączną drogę swojego zbawienia. Pan Jezus Chrystus za Ciebie umarł, abyś miał życie wieczne i wstał zmartwych, abyś miał z Nim dzisiaj społeczność jako żywą i realną Osobą i pragnie, abyś Ty żył wiecznie w ramionach Ojca pełnego miłości i przebywał wiecznie w Jego radości. Zdecyduj się na Pana Jezusa Chrystusa. Nawiąż kontakt z Panem Jezusem Chrystusem, zażyłą relację miłości. Powierz się w Jego ręce. Wtedy twoją chlubą nie będzie to, co Ty czynisz dla Boga, ale co Bóg uczynił dla Ciebie na krzyżu Golgoty. Wtedy twoją chlubą nie będzie przynależność do kościoła, ale twoja przynależność do CHRYSTUSA. Wtedy najważniejsze nie będzie gdzie należysz, ale do Kogo należysz. Jeżeli Jezus Chrystus jest twoim Panem to należysz do Niego. Wszak On jest jedynym Zbawicielem. Poleca artykuł pt.:JEZUS JEST PANEM”. Oddaj się Panu Jezusowi Chrystusowi na własność. Uczyń ten krok wiary w Jego kierunku. Odwróć się od swojej religijności do żywej społeczności z żywym i realnym Bogiem, Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. W 1 do Koryntian 1:9 mamy napisane:
Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego.”
Jeżeli pragnieniem twojego serca podążać za Chrystusem i decyzją twoją jest należeć do Pana JEZUSA CHRYSTUSA. Podejmij decyzje  i przekaż ster swojego życia w ręce Pana Jezusa Chrystusa.
Kontynuując dalej ten temat Polecam również bardzo dobry artykuł mówiący o tym, co znaczy na sposób praktyczny należeć do Pana Jezusa Chrystusa pt.: NALEŻEĆ DO BOGA

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza