piątek, 8 lutego 2019

CZY ŚWIADEK JEHOWY PO NAWRÓCENIU POWINIEN DAĆ SIE OCHRZCIĆ ?

Czy członek organizacji Świadków Jehowy (Bo tak raczej należało by nazwać) nawrócił się do Chrystusa powinien ponownie dać się ochrzcić ? Otóż taki człowiek, który prawdziwie, szczerze nawrócił się do Jezusa Chrystusa, sam będzie wiedział co ma czynić. Dlaczego ?
Ponieważ w tej organizacji Chrystus nie jest centralną postacią, więc chrzest nie jest tam czyniony w Imię Pana JEZUSA CHRYSTUSA. Pan Jezus Chrystus jest tam co najwyżej Synem Bożym, a Boże Słowo o tym mówi:
"Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię JEZUSA CHRYSTUSA na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego." (Dzieje Ap.2:38)
"A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego; słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my?  I rozkazał ich ochrzcić w imię JEZUSA CHRYSTUSA. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni." (Dzieje Ap. 10:44-48 )
"Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa.  A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana JEZUSA." (Dzieje Ap.19:1-5)
I tutaj nie chodzi o formułkę chrzcielną, ale o Osobę:
"Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni (zanurzeni) w CHRYSTUSA JEZUSA, w śmierć CHRYSTUSA zostaliśmy (zanurzeni) ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z CHRYSTUSEM przez chrzest w śmierć, abyśmy jak CHRYSTUS wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili." (Rzym.6:3-4)
"Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie (zanurzeni) ochrzczeni, przyoblekliście się w CHRYSTUSA." (Gal.3:27)
"Wraz z  CHRYSTUSEM  zostaliście pogrzebani w chrzcie, w  CHRYSTUSIE też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który CHRYSTUSA wzbudził z martwych. " (Kol.2:12)
Chrzest w wodzie jest też nazywany Chrztem Wiary, bowiem chrzest jest wyznaniem wiary w JEZUSA CHRYSTUSA, jako swego Zbawiciela, Pana i Boga - Dzieje Ap.8:37) 
Polecam artykuł pt.:

Kolejną bardzo ważną to jest Osoba Ducha Świętego, którą członkowie tej organizacji uważają tylko za czynną moc Boską a przecież w Ewangelii Mateusza 28: 19 jest wymieniony Duch Święty:
"Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca i Syna, i DUCHA ŚWIĘTEGO,..."
Imię posiada tylko Osoba. Zapraszam do tematu pt.:
Polecam także artykuł w którym więcej napisałem na temat Chrztu Wodnego:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz