środa, 23 września 2015

MANIPULACJA

Dziś manipulacja jest prawie na każdym kroku obecna. Manipulują nami media, kreują nasz sposób myślenia, patrzenia na świat. Stacje TV, radio, internet, prasa przedstawia pewien pogląd na daną rzeczywistość manipulując niejednokrotnie faktami. Manipulacja można to tłumaczyć jako przejęcie władzy nad drugim człowiekiem wpływanie na jego decyzje narzucanie drugiemu człowiekowi swojego światopoglądu i wpływanie na jego sposób myślenia i życia. Zdominowanie drugiego człowieka przysłowiowe okręcenie go wokół swojego palca.Wykorzystanie do własnych celów.
Bardzo często jest to czynione w sposób subtelny niewidoczny stopniowo, aż do osiągnięcia celu przez osobę manipulującą. Dlatego warto uważać by nie dać się przez drugiego człowieka zmanipulować, aby ta druga osoba nie przejęła kontroli nad naszym życiem. Czy osoba manipulując czyni to zawsze świadomie? Ja myślę, że większości świadomie, chociaż może być też nieświadoma, że manipuluje drugim człowiekiem. Lecz napewno można być pewnym tego, że osoba manipulowana jest tego nieświadoma bo przecież inaczej nie dałaby sobą bezmyślnie kierować przez drugiego człowieka..Bóg mówi do nas w liście Apostoła Pawła w 1 liście do Tesaloniczan 5:6:
„… czuwajmy i bądźmy trzeźwi.”
Bóg chce, żebyśmy trzeźwo myśleli i nie dali się w manewrować w jakieś nieczyste gry manipulacje sobą, ale mieli trzeźwy umysł i swoje własne zdanie do którego daje nam prawo Bóg. Pan Bóg nie dał nam Bożym dzieciom, którzy oddaliśmy swe serca Panu Jezusowi Chrystusowi ducha niewoli, ale jak mówi Pismo Święte:
Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! (List do Rzymian 8:16)
W 2 Liście do Tymoteusza 2:7 mamy napisane:Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.”  (Biblia Tysiąclecia)
Manipulacja ma podłoże okultystyczne. Szatan chce niepozornie i niewidocznie małymi kroczkami ducha manipulacji wprowadzić do kościoła, aby w ten sposób przejąć kontrolę nad kościołem i delikatnie aczkolwiek skutecznie odwieść kościół od prawdy Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przekręcając Słowo Boże odwodząc od prawdy której źródłem jest Boży Duch Święty by kościół dostosowywał się do reguł i zasad tego świata, którego system nie uznaje autorytetu i władzy Boga. Świat stara się nie uznający Boga narzucić swój styl kościołowi i kościół zamiast iść z Duchem Świętym zaczyna podążać z duchem czasów i związku z tym polecam artykuł pt.KOŚCIÓŁ IDĄCY Z DUCHEM CZASÓW oraz POWRÓT DO ŹRÓDŁA„  
Nie daj się manipulować innym oraz sam nigdy nie manipuluj innymi, bowiem manipulacja jest zła i pochodzi od szatana. Manipulacja jest to narzędzie szatana, które niszczy człowieka i związuje wolną wolę człowieka pochodzącą od Boga dla tych, którzy są w Chrystusie należąc do Niego na własność.W Chrystusie jesteś powołany do wolności i tylko Jemu możesz oddać się w „niewolę” Panu JEZUSOWI CHRYSTUSOWI bo tak naprawdę to jest miła „niewola” dla twojej duszy,  która tak naprawdę jest wolnością. Pan Jezus Chrystus powiedział:
Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.”  (Ew.Mat.11:30)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz