piątek, 25 września 2015

NIENAWIŚĆ

Nienawiść to negatywne uczucie odpychające, wzbudzające niechęć, odrazę, wstręt obrzydzenie i pogardę.
Nienawiść to część życia wielu osób, które żyją nią, są przez nienawiść kierowani ich życie jest zdominowane nienawiścią do innych osób. Nienawiść sprawia wrogość. Wrogość jest owocem nienawiści. Wrogość jest na liście rzeczy, przez które ludzie nie odziedziczą Królestwa Bożego. W liście do Galacjan 5:19-21 mamy m.in napisane:
„Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie:.. wrogość,…ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.”
Nienawiść prowadzi do zemsty a Pan Bóg wyraźnie mówi: „…Nie mścijcie się(Rzym.12:19).
Apostoł Paweł napisał:Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. „ (Rzym.12:21).
Jest takie przysłowie: „On na ciebie kamieniem, a ty na niego chlebem” i to jest prawda. My mamy nie oddawać złem za zło lecz zgodnie ze słowami Pisma Świętego:
Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim.” (Tesal.5:17)
Pan Jezus nawet każe, gdy ktoś cię uderzy w prawy nadstaw i drugi. I tutaj zgadzają się słowa świeckiego przysłowia: „On na ciebie kamieniem, a ty na niego chlebem” . Pan Jezus Chrystus jest przeciw przemocy i On mówiąc o nadstawianiu drugiego policzka chce zerwać ten łańcuch nienawiści zastępując go miłością, bo Pan Jezus Chrystus jest miłością. W 1 liście Jana 4:8 mamy zapisane Boże Słowo: Bóg jest miłością (1Jana 4:8). A Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i na dowód tego, możemy poczytać: Izaj.9:5. Ew.Jana 1:1-3.14. Ew.Jana 20:28. Rzym.9:5. Hebr.1:8-9. 1 Jana 5:20.
Nienawiść to łamanie Bożego przykazania Nie zabijaj a ci, którzy zabijają nie będą w Królestwie Bożym, a więc nie będą zbawieni. W liście do Galacjan 5:19-21 jest napisane:
Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. „
Bóg mówi w  1 liście Apostoła Jana 3:15:
Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.”
Polecam artykuł połączony z tym tematem  pt. NIE ZABIJAJ oraz PRZEBACZENIE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz