poniedziałek, 25 listopada 2019

SŁOWO BOŻE = JEZUS CHRYSTUS

W Ewangelii Jana 1:1-3.14 mamy zapisane takie słowa:


" Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.  A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. "

W księdze Apokalipsy czyli inaczej nazywając księgą Objawienia św. Jana 19:11-13 mamy  tak napisane:

" I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.  A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: SŁOWO BOŻE. " 

Mowa w powyższych fragmentach jest o Panu Jezusie Chrystusie.
W liście do Hebrajczyków czytamy:
"Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył." (Hebr.1:1-2)

Pan Jezus Chrystus jest Słowem Boga Ojca, ponieważ prze Niego, jako człowieka przemawiał Bóg Ojciec.  
Pan Jezus Chrystus  nie  jest tylko tym przez którego przemawiał Bóg,  nie jest także postacią historyczną lub jakimś obrazem czy figurą, rzeźbą, ale żywą osobą, przemawiającym Bogiem. 
Jezus Chrystus jest Osobą z którą można mieć relacje, rozmawiać z Nim i On mówi do naszego serca i życia.
 Pan Jezus Chrystus kiedyś powiedział do faryzeuszy:
"Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;  ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot." (Ew.Jana 5:39-40)

Przywódcy duchowni tamtych czasów sądzili, że  przestrzegając przepisów prawa wejdą do życia wiecznego tymczasem prawo mówiło o grzeszności człowieka wskazując na potrzebę Zbawiciela. którym jak wiemy jest sam Pan Jezus Chrystus o czym właśnie mówiło prawo i wskazywało na Jego Osobę, Osobę JEZUSA CHRYSTUSA. 
Religijny przywódcy żydowscy myśleli, że sami sobie zapracują na życie wieczne przestrzegając tych  przykazań, ale one tak naprawdę kierowały na JEZUSA CHRYSTUSA, jako Zbawiciela.
Dzisiaj ludzie myślą, że jak będą przestrzegali dziesięć przykazań tak zwany Dekalog to przez to znajdą się w niebie, lecz prawda jest jedna i niepodważalna, że wejdziemy do żywota wiecznego przez jedyne drzwi, którymi jest sam Pan JEZUS CHRYSTUS i kiedy przyjmiesz tę prawdę zbawienia swojej osoby przez Ciebie będzie emanować życie JEZUSA i tak jak On, tak i Ty będziesz pragnął czynić wolę Boga Ojca i będziesz czynić to z radością, bo życie  w Chrystusie to życie w posłuszeństwie Bogu Ojcu. Nie ma innego środka zastępczego jak tylko JEZUS CHRYSTUS nie staniesz się własną siłą pobożnym człowiekiem, lecz tylko z CHRYSTUSEM w sercu, kiedy pozwolisz, aby On Ciebie uczył i do Ciebie przemawiał, ponieważ On jest wcielonym Słowem BOGA.
Tylko słuchaj JEZUSA CHRYSTUSA jak do Ciebie mówi postępuj według tego, co od Niego usłyszysz.

Polecam artykuły pt.:

SYN BOŻY - JEZUS CHRYSTUS

 

 

JEZUS CHRYSTUS – JAKO SŁOWO BOŻE- FUNDAMENT NASZEJ WIARY


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz