sobota, 22 kwietnia 2017

ZEMSTA – REWANŻ

Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” (Rzym.12:17.19-21)

Jest takie powiedzenie: Jeżeli ktoś na Ciebie kamieniem to Ty na niego chlebem„. Tak więc:Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”
Zemsta to zniżanie się to poziomu krzywdziciela - Nie mów: Jak on postępuje ze mną, tak ja z nim postąpię, każdemu oddam według jego czynu.” (Prz.Sal.24:29)
Czyli zniżanie się do poziomu poniżej kultury i godności człowieka, jego moralności i właściwego wychowania. Oddawanie złem za zło to upodlanie się, stawanie się człowiekiem złym, chamskim na poziomie człowieka, który czyni zło. Jest to taktyka szatańska.
Pan Jezus Chrystus mówi:Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.” (Ew.Mat. 5:39)
W świecie dzisiaj funkcjonuje zasada „Oko za oko, ząb za ząb”. W Starym Testamencie również taka zasada funkcjonowała, ale dzisiaj żyjemy w czasach Nowego Testamentu, gdzie teraz funkcjonuje zasada Pana Jezusa Chrystusa i jest to zasada MIŁOŚCI. Pan Jezus Chrystus chciał przerwać tę spiralę, łańcuch nienawiści, chęci rewanżu i przemoc.
Kiedyś będąc na pewnym komunikatorze internetowym, gdzie dzieliłem się Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa pewien człowiek powiedział mi, że nie jest w stanie nadstawić drugiego policzka, gdyby ktoś go krzywdził, a już na pewno nie będzie stał obok biernie i się przyglądał gdy wyrządza krzywdę jego najbliższym, rodzinie. Człowiek ten był niezwykle szczery w tym co mówił. Jakiś czas temu rozmawiałem z innym człowiekiem tym razem poza wirtualnym światem, czyli poza internetem w realu, który doświadczył zranienia od kogoś z kościoła do którego uczęszczał i powiedział mi, że narazie nie jest w stanie nadstawić drugiego policzka i nie ma zamiaru pojawić się w tym kościele i również ta osoba była szczera w tym co mówiła nazywając rzeczy po imieniu tak jak jest i człowiek ten nie mówił inaczej niż myślał i wiedział, że ma z tym problem. Jednakże chcę poinformować, że człowiek ten obecnie zaczął chodzić do tego kościoła i już nie ma w nim tego żalu do tej drugiej osoby, ale człowiek ten był szczery w tym co czuł do tej osoby. Ja również kiedyś miałem podobny problem. Doświadczyłem zranienia przez osobę wierzącą, która się sama za taka uważała. Ta osoba siała oszczerstwa, zajmowała się plotkami, żyła życiem innych ludzi. Osoba ta rozmawiała z tobą bardzo pięknie i ładnie, lecz później za plecami oczerniała, osądzała i wydawała fałszywe świadectwo o swoim bliźnim. Grała inną osobę niż w rzeczywistości była. Przez jakiś czas nie mogłem tej osobie tego odpuścić i na sama myśl o niej denerwowałem się, już nie wspominając o tym, żeby z tą osobą się spotkać. Mówiłem Bogu szczerze co do niej czułem, że gdybym tylko mógł to bym ją rozszarpał, dałbym jej w twarz i bardzo było mi z tym źle, bo nie chciałem, żeby tak było i Bóg przyszedł mi z pomocą i po pewnym czasie spotykając gdzieś przypadkowo tę osobę zauważyłem, że nie czuję do niej nic negatywnego, żadnej złości ani żalu i nawet tej osobie współczuję i jestem tej osobie gotów pomóc, gdyby zaszła taka potrzeba. Byłem przed Bogiem szczery i mówiłem Bogu to co w ten czas czułem. Dziś już nie mam z tym problemu. Teraz tę osobę błogosławię i pragnę jej szczęścia i już nie muszę się tak modlić. Wracając do wypowiedzi tych dwojga osób, którzy otwarcie mówili, że nie byli by w stanie nadstawić drugiego policzka byli w tym szczerzy.
Bóg mówi: Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim;” (2 Kron. 16:9)
Szczere serce Bóg udoskonala. Jeżeli szczerze chcemy iść z Bogiem i szczerym sercem trwać przy Bogu to Bóg dopomoże nam żyć w świętości Jego słowa.
Pan Bóg do nas mówi: ” ..Uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.”
W liście Judy mamy zapisane takie słowa: A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen. „ (Judy 1:24-25)
Polecam również artykuł pt.: SZCZERE SERCE
Reasumując Pan Bóg dzisiaj mówi:
Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim.” (1 Tesal.5:15)
Zapraszam do artykułu pt.:PRZEBACZENIE
Zapraszam również do artykułu pt.: NIENAWIŚĆ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz