wtorek, 10 października 2017

UPADŁEŚ? POWSTAŃ I IDŹ!

Może w przeszłości oddałeś swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, ale dzisiaj potknąłeś o kamień grzechu i upadłeś. Posłuchaj co mówi na ten temat Boże Słowo:
„Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. „ (1 Jana 2:1)
Dalej w Piśmie Świętym jest zapisane takie słowo, które jest od Boga do Ciebie: On ci jest ubłaganiem za grzechy (twoje)nasze,…” (1 Jana 2:2)
„…są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego (JEZUSA)Bóg ustanowił jako ofiarę PRZEBŁAGALNĄ przez krew jego,…” (Rzym.3:24-25)
Jesteś usprawiedliwiony darmo z łaski Bożej przez odkupienie w Panu Jezusie Chrystusie i tego Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec ustanowił ofiarą przebłagalną za Ciebie.
To Pan Jezus Chrystus jest twoim Bożym Barankiem, który gładzi wszelki twój grzech. Rzeczą ludzka jest upaść, ale rzeczą diabelską jest trwać w upadku.
Zdarzył Ci się upadek w grzech? Nie leż w tym grzechu, powstań i idź dalej z Panem Jezusem Chrystusem przez życie. Była chwila w twoim życiu, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela i Pana, ale upadłeś pod naporem pokusy grzechu i czujesz teraz się z tym źle bo myślisz, że Pana Jezus Chrystus Cię odrzucił i nie kocha Ciebie. To nic bardziej mylnego i oszukańczego. Taka myśl pochodzi od szatan, który chce twojej zguby i żebyś się poddał i zrezygnował z dalszego podążania za Panem Jezusem i z Panem Jezusem Chrystusem, ale Pan Jezus Chrystus mówi do Ciebie:
„Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.” (Ew.Jana 8:12)
Bóg Ciebie nie tylko nie potępia, ale usprawiedliwia Cię:
„Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież BÓG USPRAWIEDLIWIA. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (list do Rzymian 8:31-35.39)
Jeżeli więc zgrzeszyłeś, powstań z grzechu i biegnij w stronę Pana Jezusa Chrystusa. On czeka na Ciebie.
Krew Pana Jezusa Chrystusa zmywa z Ciebie wszelki grzech. Boże Słowo mówi: „...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas (Ciebie) od wszelkiego grzechu.” ( 1 list Jana 1:7)
Bóg nie tylko Ciebie nie potępia, ale On jest twoim Zbawicielem. Pan Jezus Chrystus na krzyżu Ciebie zbawił i jeżeli upadłeś On Cię podnosi z grzechu i oczyszcza swoja Krwią. Tak więc nie użalaj się nad sobą, nie leż w grzechu i nie oskarżaj się, ale powstań i idź ramię w ramię z Panem Jezusem Chrystusem. Naśladuj Chrystusa, krocz z Nim i nie patrz na grzech, który Ci się przydarzył, ale patrz na Jezusa Chrystusa, który wziął twój grzech i przybił do krzyża raz na zawsze uśmiercając grzech.
On JEZUS CHRYSTUS grzechy (twoje)nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy,(abyś Ty) obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości (żył) żyli ;…” (1 Piotra 2:22)
Uwierz, jest to możliwe dzięki mocy zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa żyć zwycięskim życiem nie ulegając grzechowi. Polecam artykuł pt.:
NIE MUSISZ GRZESZYĆWOLNOŚĆ W CHRYSTUSIE
Poprzez zmartwychwstanie Chrystusa życie zatriumfowało nad śmiercią, dobro nad złem, świętość nad grzechem i nie musisz być pod wpływem grzechu, ale możesz żyć pod wpływem zmartwychwstałego Chrystusa. Pan Jezus Chrystus żyje i Ty możesz żyć z Nim zwycięskim życiem w mocy Jego Ducha Świętego, który Go wyprowadził z grobu i również ten sam Duch w dniu twojego nowego narodzenia wyprowadził Ciebie z pod panowania i władzy grzechu nad Tobą. Tak więc powstań w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i żyj Bogu na chwałę!
Bóg jest zawsze po twojej stronie i Jego miłość do Ciebie nigdy zgasła.

Polecam artykuł znajdujący się na Facebooku pt.: „ZGRZESZYŁEŚ?”
Polecam także do zapoznania się z tematem:BÓG POTĘPIA?”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz