sobota, 2 lipca 2016

TRWAJ TYLKO I WYŁĄCZNIE W NAUCE BOŻEJ – JEZUSA CHRYSTUSA

W 1 liście apostoła Pawła do Tymoteusza 6:20-21 Bóg mówi:
„Tymoteuszu!(Niech każdy tutaj wstawi swoje imię) Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen. „
W powyższym tekście Pisma Świętego mamy napisane w czym mamy trwać a czego unikaćStrzeż tego, co ci powierzono,…” A więc pilnuj tego co Ci powierzono, czyli nauki Chrystusowej i w tym trwaj tak na przykład napisał m.in w 1 liście do Tymoteusza 6:16:
Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. „
Tutaj jest Boży nakaz zapisany w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, aby pilnował samego siebie trwając nauce Bożej i żyjąc tak jak nakazuje Chrystus, a wtedy sam będzie zbawiony i gdy będzie głosił ludziom Ewangelię Chrystusową ludzie będą to przyjmować doświadczać będą Bożej łaski zbawiającej ich dusze ludzkie. Bóg przyznaje się do człowieka, który żyje według Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa którą głosi. W fragmencie podanym na początku tego artykułu w liście apostolskim Pan Bóg mówi:
unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki,…”
Bóg tutaj mówi „UNIKAJ” Czego mamy unikać? Odpowiedź brzmi wszystkiego co jest sprzeczne z Ewangelią Bożą naszego Pan i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W 1 liście apostoła Pawła do Tesaloniczan 5:22 mamy zapisane takie słowa:
Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie.”
A w tłumaczeniu Biblii 1000-lecia werset ten brzmi następująco:
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.”
Nie tylko mamy trzymać się z dala od zła, ale nawet jak coś wygląda tylko z pozoru źle to mamy od tego daleko się trzymać. W liście do Rzymian 12:9 Boże Słowo mówi:
Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego.”
Zwróćmy uwagę na dwa słowa „TRWAJ” i „UNIKAJ
Mamy trwać w zdrowej nauce, a tą zdrową nauką jest SŁOWO BOŻE słowa, które nauczał sam Pan Jezus Chrystus. W tej Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa mamy trwać w niej żyć i według jej nauki postępować. Dlaczego mamy unikać jak pisze apostoł Paweł:
„..unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki,…”?
Odpowiedź znajdujemy w dalszej części tego wersetu:„…do której niejeden przystał i od wiary odpadł.”
Czasami chrześcijanie mówią, że muszą poznać taktykę diabła, aby wiedzieć z kim walczą i związku z tym jak go pokonywać i rozmyślanie nad szatanem zabiera im czas, który mogliby poświęcić dla Boga na społeczność z Nim w czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego oraz w modlitwie. Niektórzy wierzący tracą czas na szukaniu wszędzie wokoło demonów, ale my jako chrześcijanie mamy szukać Boga, Jego oblicza. W psalmie 105:4 mamy tak napisane:
Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego!
U proroka Izajasza 55:6 mamy taki nakaz:
Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!
Żyjemy obecnie w czasie łaski. Bóg jest Bogiem żywym i łaskawym, daje się każdemu znaleźć kto Go szuka.
Mamy koncentrować na naszym niebiańskim Ojcu, który okazał Swoją miłość do nas w Panu Jezusie Chrystusie. Znam chrześcijanina, który zajął się czytaniem koranu i dziś w efekcie tego czytania zauważyłem, że jego sposób myślenia się zmienia. Dzisiaj już nie jest tak Chrystocentryczny jak kiedyś chociaż nadal ta osoba uważa, że nic się nie zmieniła w swoich poglądach co do Chrystusa, ale na przykład stwierdzenie, że muzułmanie wierzą w tego samego Boga co my nazywając go „Allahem” to już mówi, że człowiek nazywający się chrześcijaninem zaczyna zbaczać z drogi Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie na próżno Bóg do nas dzisiaj przez list apostoła Pawła:
unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. „
Szatan nie śpi, ale chodzi jak pisze apostoł Piotra w swoim pierwszym liście 5 rozdziale i wersecie 7, że chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. My jako chrześcijanie należący do Pana Jezusa Chrystusa mamy czuwać. Bóg mówi do nas w liście Piotra:
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie!
Osobiście uważam, że dla mnie czytanie koranu jest niepotrzebne i stratą czasu, gdyż mógłbym w tym samym czasie czytać Pismo Święte i budować swoją wiarę. Po co narodzonemu na nowo z Bożego Ducha Świętego znać koran? Ja wiem, że wielu mi teraz powie: „Trzeba znać też wiarę innych religii i ich naukę” To jest bez sensu, bo człowiek, który jest świadomy tego, co dla niego uczynił Chrystus, jak bardzo się dla niego Pan Jezus Chrystus poświęcił oddając to co najcenniejsze, a jest to życie, nie ma już potrzeby, szukania czegoś innego bo wie, że w Chrystusie ma wszystko. Myślę, że człowiek, który tak szuka, a uważa się za chrześcijanina tak naprawdę nie jest pewny swej drogi, jeżeli w ogóle na drodze Chrystusowej się znajduje. Jeżeli chrześcijanin, który uważa, że jest dzieckiem Bożym należący do Chrystusa a czyta na przykład koran czy interesuje się innym religiami i fascynuje się wiarą tychże religii to niech się pilnuje bo mamy napisane w Słowie Bożym:
Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł.”
Co grozi ludziom, którzy są chrześcijanami a takimi rzeczami się zajmują? Odpowiedź jest w powyższym fragmencie Słowa Boże, a brzmi ono:
„…do której niejeden przystał i od wiary odpadł.”
Co się stało? Oto jest pewne niebezpieczeństwo dla tych ludzi, a zarazem ostrzeżenie. Czytamy:
do której niejeden przystał i OD WIARY ODPADŁ.”
Szatan może użyć takiej myśli w głowie takiej osoby, że niby trzeba poznać wiarę i przekonania drugiej osoby by wiedzieć jak z nią rozmawiać. Już taka myśl jest pochodzenia diabelskiego.Takiego człowieka wróg nasz i przeciwnik Boży zwany diabłem i szatanem może podejść w najmniej oczekiwanej chwili i sprawić, że osoba taka przystanie do tego i wtedy odpada od wiary. Przecież to Boży Duch Święty przekonuje o grzechu i przyprowadza do Chrystusa i nie trzeba sięgać informacji z nieczystego źródła, aby wiedzieć jak z taką osobą rozmawiać. Wręcz odwrotnie trzeba u Boga sięgać informacji, którym jest właśnie Duch Święty, a nie zaprzedawać swojej duszy diabłu sięgając u niego informacji. Wszak to nasz wróg i my nie mamy mieć nic wspólnego z nim jako chrześcijanie.
Osobiście twierdzę, że osoba, która narodziła się na nowo z Boga nie tylko nie będzie się tym zajmowała, ale nie będzie ją to pociągało ponieważ będącą osobą prowadzoną przez Bożego Ducha Świętego Chrystusowego będzie pragnęła przebywać w Bożej obecności, czytania Słowa Bożego, modlitwy, społeczności z samym Panem Jezusem Chrystusem. Ponieważ inaczej być nie może, bo Duch Boży właśnie w taki sposób prowadzi odrodzonego ducha człowieka. Wszystko inne będzie stratą czasu, a zajmowaniem się innym religiami czy czytanie koranu poświęceniem cennego czasu darowanego nam przez Boga będzie poświęcony diabłu i dlatego dziecko Boże tych rzeczy nie czyni bo też mieszka w nim sam Wszechmogący Bóg i nie potrzebuje poznawać taktyki wroga bo Duch Święty wszechmogącego Boga, który zamieszkuje serce odrodzonego człowieka pokazuje mu co jest prawdą, a co kłamstwem i nie zawiedzie na manowce, lecz będzie prowadził w prawdzie, bo Duch Święty jest nazwany Duchem Prawdy:
Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki -Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.” (Ew.Jana 14:16-17)
lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę,…” (Ew.Jana 16:13)
Nie tylko Duch Święty jest Duchem prawdy, ale wprowadzi nas we wszelką prawdę.
„… Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą.” (1 Jana 5:6)
Duch Święty nie tylko jest Duchem Prawdy, ale sam jest prawdą tak samo jak nasza Pan Jezus Chrystus - (Ew.Jana 14:6) . (Efez.4:21). Duch Święty jest prawdą, wprowadza we wszelką prawdę i mówi prawdę bo jest prawdomównym Bogiem.
Duch Święty to nie kto inny, jak sam Pan nasz, Jezus Chrystus. Ten Duch samego Pana Jezusa Chrystusa zamieszkuje w tych którzy oddali życie Jezusowi Chrystusowi przyjmując Go do swojego serca i tutaj związku z tym zapraszam do artykułu pt.: CO TO JEST PRZYJĘCIE JEZUSA CHRYSTUSA, CZYM JEST I CO ONO OZNACZA? i doświadczyli zanurzenia w Duchu Świętym, czyli inaczej mówiąc chrztu w Duchu Świętym i tutaj zapraszam do zapoznania się z tematemCHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM.
Weźmy więc sobie do swojego serca to słowo:
Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł.” (1 Tym.6:20-21)
Trzymajmy się tylko Chrystusa i Jego nauki, a to nam wystarczy i wtedy nigdy nie zbłądzimy.
Sola scriptura (Tylko Pismo)!
Solus Christus (Tylko Chrystus, Jezus nasz Pan!)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz