piątek, 1 lipca 2016

KOGO LUB CO POWINNIŚMY GŁOSIĆ JAKO WIERZĄCY W CHRYSTUSA LUDZIE?

Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa(2 Korynt.4:6)
Apostoł Paweł wraz ze swoimi towarzyszami napisał do Koryntian: „…nie siebie samych głosimy,…”
Kogo lub co głosisz jako wierzący w Chrystusa człowiek ?
Paweł napisał nie siebie samych głosimy. Apostoł Paweł nie głosił swojego kościoła, jego doktryny lecz głosił CHRYSTUSA JEZUSA. Bóg chce, abyś głosił Ewangelię, Dobrą Nowinę zbawienia w Chrystusie Jezusie a nie namawiał ludzi do „twojego” kościoła, do zmiany religii, bo zmiana religii nie zmienia serca człowieka. Czyni to tylko i wyłącznie Pan JEZUS CHRYSTUS i to On jest tym, którego mamy głosić, bo tylko w Nim jest nasze zbawienie i ratunek każdego człowieka.Gdy człowiek swoje życie powierzy swoje życie JEZUSOWI CHRYSTUSOWI jako swemu Panu i Zbawicielowi to On wskaże później twoje miejsce w Swoim ciele, czyli w kościele w którym masz się znaleźć i budować się w wierze wraz z innymi wierzącymi w Chrystusa braćmi i siostrami w Panu Jezusie Chrystusie. W drugiej części wersetu apostoła Pawła czytamy:
o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa
To nie jest tak, że jako już nawróceni do Chrystusa ludzie nie potrzebujemy kościoła, lokalnej wspólnoty, zboru w którym powinniśmy żyć budować się, wzrastać i zachęcać w wierze. Pismo Święte wyraźnie mówi, że powinniśmy nie opuszczać wspólnych zebrań – (Hebr.10:25).
Potrzebujemy siebie wzajemnie, jeden drugiego. Potrzebujemy być częścią Bożej rodziny i jeden drugiemu być pomocą w potrzebie. Jak napisał apostoł Paweł:
„…żeśmy sługami waszymi dla Jezusa.”
Potrzebujemy sobie jeden drugiemu usługiwać, czyli POMAGAĆ.
I czynić to powinniśmy nie dla zasług u Pana Jezusa Chrystusa lecz z miłości Bożej JEZUSA CHRYSTUSA do człowieka, jako służący Bogu – Jezusowi Chrystusowi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz