niedziela, 3 lipca 2016

BÓG ZNA TWÓJ BÓL

Pan Jezus Chrystus był kuszony przez szatana – Ew.Mat.4:1-11
Pan Jezus Chrystus jako człowiek doświadczał również strachu -Ew.Łuk.22:42-43
Zna poczucie odrzucenia – Ew.Mat.27:46
Wie czym jest czym jest smutek – Ew.Mat.26:38
Doznał ogromnego bólu, aż na krzyż. Śmierć krzyżowa to była najbardziej okrutna śmierć w straszliwym bólu i ogromnych męczarniach.
Nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus doświadczył wszystkiego, co najgorszego może doświadczyć człowiek żyjący na ziemi.
W liście do Hebrajczyków 2:18 mamy napisane takie słowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie:
„A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.”
Pan Jezus jako człowiek doświadczył tego wszystkiego, by mógł nam współczuć, lecz jako Bóg jest w stanie zaradzić każdej naszej biedzie. Nasz Pan Jezus Chrystus wie przez co przechodzisz i doskonale zna smak bólu, cierpienia i odrzucenia. On jako człowiek doświadczył tego wszystkiego i doskonale wie co to znaczy przez takie rzeczy przechodzić i rozumie każdego człowieka jak wielki ból i cierpienie przechodzi i rozumie także, kiedy szatan Ciebie atakuje i wie co to znaczy być kuszony do złego. Pan Jezus wie co to jest presja złego i On doskonale to zna. Pan Jezus przechodząc te rzeczy jako człowiek rozumie Ciebie i współczucie, lecz Pan Jezus Chrystus nie zatrzymał się na etapie teorii współczucia, ale naprawdę Ci współczuje i jako Bóg jest w stanie rozwiązać, bo Pan Jezus też jest Bogiem i to co przeszedł na ziemi jako człowiek, przez to rozumie dokładnie drogę człowieka i będąc Bogiem dla którego niema rzeczy niemożliwych pragnie zmienić twoją sytuacje w której się obecnie znajdujesz. Wyciągnąć Cię z twojego problemu, który Cię obecnie przerasta i rozwiązać to, co wydaje Ci się absolutnie nie do rozwiązania, każdy twój problem chce rozwiązać. Dla naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa nie ma problemu, który by Go przerastał i nie mógł rozwiązać, ani też zbyt błahej sprawy którą by się nie chciał zająć. On zna liczbę twoich włosów na głowie. On jako Bóg jest zainteresowany każdym twoim problem i interesuje się tobą pragnąc twojego dobra. Bogu zależy na tobie pragnąc twego szczęścia. Każda najmniejsza sprawa jest w kręgu Jego zainteresowania w twoim życiu.
Pan Bóg dziś do Ciebie mówi:
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.” (Filip.4:6)
Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.” (1 Piotra 5:7)
Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma!..” (Ps.55:23)
Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. „ (Ps.37:5)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz