środa, 3 sierpnia 2016

POKUTA

Pokuta to nie jest biczowanie się za swoje grzechy po plecach, czy chodzenie po kolanach lub odmawianie modlitwy po ilość razy. Na przykład dziesięć razy „Ojcze nasz” czy „Zdrowaś Maryjo”. Co do tej drugiej modlitwy to nie jest ona aprobowana przez Boga i nie tylko nie jest aprobowana, ale nie jest z Bożą wolą ponieważ Pismo Święte mówi nam do kogo mamy się modlić, a jest nim Bóg. Więcej na temat modlitwy zapraszam do artykułu pt.MODLITWA. Słowo „Pokuta” jest używane często w starszy przekładach Pisma Świętego, ale także mi.in w wersji Biblii Gdańskiej. Pokuta to  świadomość swego zła,  żałowanie tego  zła, grzechu, którego się dopuściło przeciwko Bogu,  i porzucenie grzechu odwrócenie się od zła w kierunku Boga, który jest tylko dobry i w którym jest dobro, można słowo „Pokuta” przetłumaczyć  też jako „UPAMIĘTANIE”. W księdze Przypowieści Salomona 28:13 mamy tak napisane:
Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.”
Odwróć się od zła i czyń dobrze,…” (Psalm 34:15)
Stroń od złego i czyń dobrze,…” (Psalm 37:27)
Powyższe teksty Słowa Bożego mówią czym jest prawdziwa pokuta, czyli upamiętanie. Psalmista Dawid król Izraela w psalmie 16 i wierszu drugim mówi do Boga:
Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą.”
A Pan Jezus Chrystus mówi:
Jeden jest tylko dobry, Bóg.” (Ew.Mat.19:17) .
A w Ewangelii Marka 10 w drugiej części wiersza 18:
Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.”
Tylko w Bogu jest dobro i tylko On, nasz Bóg jest dobry i odwracając się od zła mamy zwracać się w kierując się w kierunku dobra, a to dobro, którym jest Bóg ma na imię JEZUS CHRYSTUS i to On jest tym doskonałym dobrem uznając Jego władzę i autorytet w swoim życiu uznajemy dobro budując swoją wiarę i życie na Jego słowie okazując Mu swoje posłuszeństwo, jako naszemu Panu, który rządzi i kieruje naszym życiem, a kiedy On nasz Pan Jezus Chrystus to czyni, to kieruje naszym życiem dobro, którym jest Bóg i to nie dobro jest Bogiem, ale Bóg jest dobrem, tak jak jest również i miłością, a dobroć jest w miłości, którym jest Bóg.
Polecam również:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz