czwartek, 4 sierpnia 2016

MODLITWA O ZDROWIE SENIORÓW

CZY MODLITWA O UZDROWIENIE STARSZYCH OSÓB Z CHORÓB JEST WŁAŚCIWE?


Niedawno usłyszałem taką wypowiedź osoby wierzącej chrześcijanina „Nie będę się modlił o uzdrowienie tej osoby, ale to jedynie, aby wytrwała do końca przy Bogu, ponieważ ma już wiek biblijny”
I tutaj ta osoba powołała się na Psalm 90:10, gdzie tak jest napisane:
„Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy.”
Słowo Boże jest prawdą, ale trzeba brać cały kontekst Pisma Świętego. Trzeba najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie: Kto napisał ten Psalm? Ile lat żył autor tego Psalmu?. Autorem tego psalmu jest Mojżesz, który przeżył 120 lat. Możemy to przeczytać w 5 księdze Mojżeszowej 34:7, gdzie tak jest zapisana ta informacja:
” A Mojżesz miał sto dwadzieścia lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość.”
Jozue następca Mojżesza przeżył 110 lat i informuje o tym Pismo Święte w tym tekście:
„…umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając sto dziesięć lat.” (Jozue 24:29)
Ktoś może teraz powiedzieć, ale są ludzie, którzy niedożywają średniego wieku, lecz umierają młodo.
Tak, to prawda, że ludzie bardzo młodo umierają wykończeni chorobą, ale są też tacy, którzy dożywają 90 lat, a nawet 100. Osobiście znam takie dwie osoby, jedna z nich już nie żyje, ale zmarła mając 101 lat i 7 miesięcy, a druga osoba nadal żyje i ma 102 lata i jest nawet w dobrej jak na swój wiek kondycji i jeżeli Pan Bóg pozwoli we wrześniu skończy 103 lata. Tak więc to nie jest ustanowiona przez Boga jakaś sztywna reguła. My mamy modlić się o uzdrowienie chorego człowieka chociażby miał 100 lat.
Czasami jak się przyjmuje starszego wiekiem chorego człowieka do szpitala to się słyszy wypowiedzi lekarzy czy pielęgniarek tej treści: „Trzeba brać pod uwagę, ze to już jest wiek” , ale obowiązkiem lekarza i całej medycznej służby zdrowia jest ratować życie człowieka choćby miał 100 lat. Jak się nie uda to trudno, ale lekarz musi dołożyć wszelkich w stu procentach by ratować człowieka. Tak samo jest sprawa z modlitwą my mamy się modlić o uzdrowienie starszej chorej osoby niezależnie czy ma 70,80,90 czy nawet 100 lat, ale my mamy wręcz dążyć, aby człowiek został uzdrowiony. Tutaj oczywiście o wszystkim i we wszystkim decyduje Bóg i to On wyznacza sekundy, minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące i lata naszego życia na ziemi. Pan Bóg wyznacza początek i koniec. Naszym obowiązkiem jest mimo wszystko o starszych wiekiem ludzi modlić się w tym także o zdrowie, gdy jest potrzeba uzdrowienia to powinniśmy się modlić o nie do Boga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz