wtorek, 9 sierpnia 2016

BÓG POKRZYŻOWAŁ DIABŁU PLANY

Dosłownie Bóg pokrzyżował plany diabłu. Pan Jezus Chrystus uczynił to gdy umierając wisząc na krzyżu Golgoty. W liście do Kolosan 2:15 mamy napisane:
„..rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności,i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi”
Oto co uczynił nasz Bóg, rozbroił go i udaremnił jego zamiary, plany. Pan Jezus Chrystus pokonał go, zniweczył jego dzieła a szatan jest na pozycji przegranej. W 1 liście Apostoła Jana 3:8 Bóg mówi:
„A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.”
Pan Jezus Chrystus zniweczył jego dzieła. A co jest dziełem diabła? Dziełem diabła jest wszelkie zło, jakie on przedsięwziął przeciwko nam ludziom. Chrystus Pan zneutralizował go udaremniając jego plany i zamiary. Grzech jest dziełem diabła, choroba również powstała za jego sprawą i wszelkie zło, jakie się dzieje na świecie jest jego autorstwa. Zamiarem szatana było zniszczyć człowieka, ograbić ze szczęścia, radości, pokoju i miłości, ale Pan Jezus Chrystus przeszkodził diabłu w realizacji tego zła. Niestety wiele osób w tym właśnie chrześcijan niejednokrotnie przegrywa w tej materii dlatego, że nie wiedzą, albo nie są świadomi tego, że mogą być zwycięzcami jakie mają w Osobie Pana Jezusie Chrystusa przez moc Jego Ducha Świętego. W Słowie Bożym wyraźnie jest napisane:
” Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie…” (2 Korynt.2:14)
Bóg Tobie i mnie zawsze daje zwycięstwo w Panu Jezusie Chrystusie w każdym czasie, o każdej porze dnia i nocy. Bóg już dał Ci zwycięstwo w Chrystusie i możesz cały czas z niego korzystać. Jeżeli świadomie powierzyłeś życie Chrystusowi to masz świadomość przynależności do Chrystusa jako Pana, Zbawiciela i Boga. W Nim, w swoim Panu Jezusie Chrystusie jesteś w pełni zwycięzcą i diabeł nie może Ciebie zniszczyć, a nawet nie może Cię tknąć- ( 1 Jana 3:9 ). ( 1 Jana 5:18), bowiem to Ty jako dziecko Boże jesteś zwycięzcą nad nim w osobie Chrystusa, a nie on nad tobą. Polecam również bardzo dobre nauczanie i zapraszam do wysłuchania w temacie „JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ W JEZUSIE CHRYSTUSIE”, które znajduje się poniżej:
Pan Jezus Chrystus przeszkodził szatanowi w jego realizacji niszczycielskiego planu ludzkości. Szatan nie jest wszechmogący, lecz jest zbuntowanym aniołem i nie można mu przypisywać boskich atrybutów, jest istotą mającą ograniczone swoje możliwości działania w ogóle, a tym bardziej wobec Boga i nas, którzyśmy w Chrystusie. Zobaczmy do Ewangelii Marka w 5 rozdziale, gdzie jest opisana historia uwolnienia przez Pana Jezusa Chrystusa pewnego Gerazeńczyka od demonów i gdy go uwalniał w wersecie 10 czytamy, że duchy prosiły go, aby ich nie wpędzał z tej krainy. W Ewangelii Łukasza 8:31 mamy napisane, że demony bały się, żeby ich Pan Jezus nie posyłał w otchłań, jak widać demony boja się otchłani. Lecz ja chcę zwrócić uwagę na słowa, gdzie czytamy, że demony „prosiły” Pana Jezusa Chrystusa, a Pan Jezus im „pozwolił”. Demony go PROSIŁY, nie żądały, ani nie wymagały, lecz prosiły. Duchy nieczyste mogły tylko prosić, a Pan Jezus decydował wcale nie musiał im pozwolić na wejście w te świnie. Szatan i demony nie mogą nic zrobić bez zezwolenia Bożego. Znamy historię 10 plag egipskich, kiedy ludzie faraona, czarownicy mocą demonów podszywali się pod Boże działanie, które czynił Bóg przez Mojżesza i Aarona i diabeł podszywał się, ale do pewnego czasu. Szatan dalej próbował czynić swoje dzieła przez swoje sługi, ale już nie mógł. I czarownicy sami stali się ofiarą owych plag i wyznali Boga prawdziwego jak ten, który działa. Szatan przegrał na całej linii i sam w tej historii został osądzony i potępiony i nic nie mógł zdziałać, mimo, że chciał, ale Bóg mu powiedział „Stop” i wtedy już nie mógł nic uczynić. Zachęcam do poczytania całej tej historii, która jest zapisana w drugiej księdze Mojżeszowej 7:8 – 8.19. Tak samo jest i dzisiaj. Bóg skutecznie pokrzyżował jego szyki na krzyżu Golgoty.
Polecam również poniższe rozważanie biblijne:

Jest to ważna prawda bo nieznajmość tej prawdy pozwala nam nas na oszukiwanie się przez diabła.Wszak Bóg mówi:
„Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania;” (Ozeasza 4:6)
Bóg tego nie chce, ponieważ On chce, żebyśmy chodzili w prawdzie, która wyzwala. Pan Jezus Chrystus mówi:
„i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. „ (Ew.Jana 8:32)
Możesz żyć w zwycięstwie, które jest w Chrystusie Jezusie nad pokusą grzechu, przepędzić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa każdą chorobę, rozkazać wszelkiej złej mocy odejść i zerwać z wszelkim grzechem twoim życiu i żyć w wolności Chrystusowej pod panowaniem JEZUSA CHRYSTUSA.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz