poniedziałek, 15 sierpnia 2016

GŁÓD BOGA – CZAS ŁASKI

Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan – że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą.” (Amosa 8:11-12)
Głód i pragnienie Boga to bardzo dobry znak. Król izraelski Dawid napisał:
Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje, Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.Tak wyglądałem ciebie w świątyni, By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją, …” (Ps.63:2-3)
Pragniemy doświadczać mocy Boga i Jego bliskości w swoim życiu? To musimy gorliwie Go szukać modląc się do Boga, czytać Jego Słowo niejednokrotnie poszcząc. Aby dożywać Boga w swoim życiu musimy być gotowi do bezwzględnego posłuszeństwa Jego Słowu.
Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego! (Psalm 105:5)
-GORLIWE SZUKANIE
-PRAGNIENIE
-TĘSKNOTA
-WYGLĄDANIE
Te rzeczy są w sercach i duszach osób, które pragną doświadczać Jego mocy i bliskości nieustannie
Tak wyglądałem ciebie w świątyni, By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją, …” (Ps.63:3)
W sercu osoby na nowo narodzonej jest nieustanne pragnienie przebywania w obecności Bożej. Więc te powyższe cechy charakteryzują osobę narodzoną z Bożego Ducha.
Spójrzmy do księgi proroka Amosa 8:11-13, gdzie jest tak napisane:
Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan – że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. W owym dniu mdleć będą z pragnienia piękne panny i młodzieńcy, „ (Amosa 8:11-13)
Pragnę zwrócić uwagę na drugą część tego tekstu:
„...I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą.”
Mowa jest tutaj o ludziach, którzy dziś słuchają Słowa Bożego i jest im zwiastowana Ewangelia zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie, lecz jej nie przyjmują. Osoby te bywają na różnego rodzaju spotkaniach chrześcijańskich oraz głosi się im także indywidualnie Ewangelię, Dobrą Nowinę zbawienia w Chrystusie, ale mimo to nadal nie decydują się by żyć dla Chrystusa. W tym powyższym tekście jest mowa o czasach, kiedy nastąpi pochwycenie Kościoła Chrystusa przez Pana Jezusa Chrystusa, gdzie też zostanie zabrany wraz z kościołem Boży Duch Święty i nastąpi wielki ucisk, gdzie rządzić będzie Antychryst i to będzie straszny okres od którego Bóg chce zachować Swój kościół i ludzie, którzy bywali pod Słowem Bożym, gdzie głoszono im Ewangelię będą wtedy chcieli słuchać Słowa Bożego, ale będzie już za późno. Czas łaski będzie zakończony. Drogi czytelniku jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś się żyć dla Chrystusa, to nie czekaj dłużej bo możesz nie zdążyć się pojednać z Bogiem, ale jeszcze jest dla Ciebie łaska i Bóg daje Ci szansę i na dowód tego jest to, że teraz to czytasz i i radzę Ci nie zwlekaj z tą najważniejszą w życiu decyzją jaką jest pójście za Chrystusem i odtąd nie ja żyję, lecz tylko Chrystus i przyjmij Go jako swego Pana i Zbawiciela. Zapraszam Cię >>TUTAJ<< tam jest mowa o tym, czym jest przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela i jak to zrobić. Uczyń to zaraz bo Pan Jezus Chrystus uczynił dla Ciebie wszystko byś był zbawiony tylko przyjmij tę prawdę, że tylko i wyłącznie jednymi drzwiami i jedną drogą do królestwa Bożego jest Pan Jezus Chrystus, Jego dzieło miłości i poświęcenia dla nas, które dokonał na krzyżu Golgoty.
Polecam również dla tych, którzy uczynili już ten krok wiary poniższy film:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz