wtorek, 5 czerwca 2007

MODLITWA

                   CZYM JEST MODLITWA ?

1.Modlitwa jest rozmową z Bogiem na gruncie wiary. Modlitwa nie może być oddzielona od Słowa Bożego, ponieważ przez Słowo Bóg mówi do nas, a my w modlitwie do Boga.
2.Modlitwa jest oddechem niezbędnym dziecku Bożemu do jego duchowego życia. Jest niezastąpionym elementem do dojrzałego życia duchowego.
3.Modlitwa nie jest serią żądań wobec Boga, lecz jest darem Bożym,możliwością daną nam przez Boga. Modlitwa jest językiem porozumiewania się z Bogiem.
4. Modlitwa jest siłą napędową w życiu dziecka Bożego.
5. Modlitwa jest najpotężniejszą siłą w całym wszechświecie.
6. Modlitwa jest najpewniejszą drogą do otrzymania mocy oraz najkrótszą drogą do serca grzesznika.
7.W modlitwie otrzymujemy uzdolnienie posiadania Bożych mysli. Dziękimodlitwie serce staje sie miękkie, łagodne i otwarte, a wola łatworeaguje na głos Boży.
8.Dzięki modlitwie uczymy się doceniać bezcenną wartość duszy ludzkiej ipodzielać Boże współczucie dla zgubionego grzesznika. Przez modlitwę wzrasta wiara i pragnienie ewangelizowania.
9.W modlitwie powinniśmy dążyć do tego, aby myśli były skoncentrowane naBogu. W modlitwie musimy znaleźć się na Bożej drodze i kierunku jegodziałania. Bóg jest szefem. ( Neh.1:5 ) . ( 2 Kron. 14:10 ) . ( 2 Kron.6:14-15 ) . ( 1 Kron. 29:11-12 ) . (  2 Król 19:15-16 ) . ( Ew.Mat.6:9).
10. Modlitwa jest przez Boga ustanowionym środkiem, dzięki któremu możemy otrzymać moc, mądrość i odwagę.


                     ZASADY MODLITWY

1.Modlitwa musi być zanoszona w wierze: ( Hebr. 11:6 ) . ( Jak.1:5-7 ) .( Ew. Mat.17:20 ) . ( Hebr. 11:1 ) . ( 1 Jan 5:4 ) . ( Hebr. 4:16 )Wiara jest przyjęciem Bożej prawdy.
2.Modlitwa musi być zanoszona w imieniu Jezusa. Modlić się w imieniu Jezusa znaczy uświadomić sobie fakt, że tylko na podstawie Jego dzieła dokonanego na krzyżu w moim zastępstwie wolno mi zbliżyć się do Boga w modlitwie i oczekiwać na Jego odpowiedź. ( Ew. Jana 14:13 ) . ( Dzieje Ap. 3:6 ) . ( Jak.5:14 ) . ( Ew. Mar.16:17-18 ) . ( Dziej Ap.16:18 ) można modlić się do Pana Jezusa Chrystusa ( Dzieje Ap. 7:59 ) . ( 1Korynt. 1:2) . ( 1 Tym. 1:12) oraz do Boga Ojca ( Ew. Mat. 6:9 ) .
3.Modlitwa jest skuteczna tylko wtedy gdy jest zgodna z wolą Bożą.Modlitwa jest dowodem naszej zgody i współpracy z Bożymi zamiarami: ( 1Jana 5:14 ) . ( Jak.4:3 ) . ( 1 Jana 3:22 ) . ( Ew. Jana 5:30 ) . (Ew.Jana 8:29 ) . ( Ew.Jana 14:10 ) . (  Ew. Jana 14:24 ) . ( Ew. Jana17:21 ) . ( Ew. Jana 15:7 ) .
4.Modlitwa musi być zanoszona czystym sercem. Osoba, która się modli musi być świadoma, że w jej życiu nie ma żadnego nie ukrytego grzechu.Powinna wyznać swój grzech, odwrócić się od niego i być gotowa żyć w posłuszeństwie Słowu Bożemu. ( 1 Jana 3:21-22 ) . ( Ps.66:18 ) . (Izaj.59:2 ) . ( 1 Piotr 2:1-2 ) .
5. Modlitwa musi płynąć z przebaczającego serca ( Ew.Mar.11:25-26 )
6.Modlitwa powinna być zanoszona z wytrwałością i pilnością: ( Ew.Łuk.18:1-8 ) . ( Ew. Łuk. 11:5-10 ) . ( 1 Mojż. 32:36 ) . ( Jer.29:13 ) . (Ew. Mar. 1:35 ) . ( Ew. Mat. 26:39-44 ) .


  POWODY BRAKU ODPOWIEDZI NA MODLITWĘ


Przeszkody w modlitwie:
a) niewłaściwe motywacje ( Jak.4:3 )
b) grzech  (  Izaj.59:1-2 ) . ( Ps.139:23-24 ) . ( Ps. 66:18 ) .
c) ulubione bożki  ( Ezech.14:3 )
d) niewrażliwość na potrzeby bliźnich  ( Przyp.Sal.21:13 ) . ( Ew. Łuk. 6:38 ) . ( 1 Jana 3:22 ) . ( Filip. 4:18 ) .
e) brak przebaczenia ( Ew.Mar.11:25 )
f) niewłaściwe postępowanie np w życiu małżeńskim ( 1 Piotr 3:7 )
g) niewiara ( Jak.1:6-7 )
Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw wtedy, kiedy przekraczamy zasady podane powyżej, oraz kiedy kierujemy się niewłaściwymi motywami – aby ludzie nas widzieli – ( Ew. Mat.6:5 ) lub kiedy kierujemy się niewłaściwymi metodami – wielomówność – ( Ew. Mat.6:7-8 )

  PODSUMOWANIE

Bóg zawsze używa ludzi do wykonania swojego dzieła budowania Królestwa Bożego, ale może użyć tylko tych, którzy poświęcają czas i są zaangażowanie w modlitwie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz