poniedziałek, 1 sierpnia 2016

KOŚCIÓŁ

Kościół pochodzi od greckiego słowa „εκκλησιαν” „ekklēsian” tłumaczone jako „ekklesia” i oznacza ono zgromadzenie,zgromadzenie ludu Bożego, wywołani ze świata, wybrani, czyli tutaj jest mowa o ludziach, którzy odpowiedzieli na Boże wezwanie Pana Jezusa Chrystusa „Pójdź za Mną” czyli to osoby, które oddały życie Bogu przyjmując do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela.(Szerzej na ten temat >>TUTAJ<< ). Zbór to lokalna wspólnota kościoła (Sędz.20:1-2). Kościół składa się z osób, które narodziły się z Bożego Ducha Świętego jak wspomina to w rozmowie z Nikodemem Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Kościół to nie organizacja, a organizm, ciało Chrystusowe, którego głową jest sam Chrystus Jezus – 1 Korynt.12:12-27 . Efez.5:22-30. Efez.1:21. Kościół to Boża budowla składających się z pojedynczych kamieni. Apostoł w pierwszym swoim liście napisał:
„I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.” (1 list Piotra 2:5)
Kościół to Boża rodzina składających się z osób, które powierzyły swe życie Panu Jezusowi Chrystusowi i na skutek czego Bóg stał się ich Ojcem i w efekcie tego, że wszyscy ci ludzie mają jako jednego i tego samego Boga jako Ojca są dla siebie rodziną, a ściślej rzecz ujmując rodzeństwem, braćmi siostrami w Chrystusie. Tak więc wiemy pokrótce czym jest kościół. Kościół to nie jest budynek, czy jakaś organizacja zrzeszająca pewną grupę osób, stowarzyszenie ludzi, których łączy jakaś tam idea, ale jest to ciało Chrystusa, którego właśnie Pan Jezus jest głową. To Boża rodzina okupiona Krwią Pana Jezusa Chrystusa, ludzie, którzy są Jego własnością i co za tym idzie w takim kościele pomiędzy jego członkami powinna panować miłość wypływająca z pod tronu samego Pana Jezusa Chrystusa jako głowy tego kościoła. Pan Jezus nie narodził się na ziemię po to, aby założyć kościół, lecz narodził w tym celu, aby człowieka zbawić. W Ewangelii Jana 3:16-17 mamy o tym napisane: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.” Celem Pana Jezusa Chrystusa nie było założenie jakieś grupy religijnej, lecz zbawienie ludzkości, a kościół tworzą automatycznie ludzie, którzy uwierzyli i świadomie powierzyli swój ster życia Panu Jezusowi Chrystusowi niezależnie od przynależności denominacyjnej. Kościół nie zbawia, ale tylko i wyłącznie Pan JEZUS CHRYSTUS, a kościół tworzą ludzie, którzy już są zbawieni w Chrystusie uznając Go jako swego Zbawiciela i Pana. Kościół tworzą pojedynczy ludzie, których Panem jest Jezus Chrystus.
Polecam również artykuł pt.:
ŻYWY KOŚCIÓŁ
JEDNOŚĆ W KOŚCIELE
KOŚCIÓŁ IDĄCY Z DUCHEM CZASÓW
„POWRÓT DO ŹRÓDŁA”
„WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA”
PRZYNALEŻNOŚĆ  DO KOŚCIOŁA

KOŚCIÓŁ APOSTOLSKI

W JAKIM JESTEŚ KOŚCIELE ?
BÓG NAS KOCHA I CHCE ABYŚMY BYLI JEGO ŚWIĄTYNIĄ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz