piątek, 3 czerwca 2016

PIEKŁO

Wielu ludzi dyskutuje na temat co to jest piekło? czym ono jest? Jak tam jest? Inni w ogóle zadają pytanie Czy piekło istnieje? A jeszcze inna grupa ludzi twierdzi, że piekła nie ma. Jednak piekło istnieje bo o nim Biblia mówi, że jest takie miejsce. Polecam również  rozważanie biblijne: Słowo „piekło” tłumaczone jest z greki jako hades, szeol, gehenna i to ostatnie określenie wyjaśnia czym jest piekło „gehenna”. Ja nie chcę się rozpisywać nad detalami piekła, czyli co tam się dzieje, jak tam jest i co to jest bo Pismo Święte opisuje ten stan w wielu miejscach w których można sobie to poczytać, ale ja bardzo krótko chcę napisać czym piekło jest dla mnie. W 1 liście apostoła Pawła do Tesaloniczan 1:9 mamy napisane takie słowo:
” zatracenie wieczne, ODDALENIE OD OBLICZA PANA i od mocy chwały jego,..”
I to jest według najkrótsza definicja piekła, czym ono jest. A jest to oddalenie od tego, który jest MIŁOŚCIĄ. Oddalenie od oblicza Pana to oddalenie od Boga, oddalenie od MIŁOŚCI.
W 1 liście Jana 4:8 Słowo Boże mówi:
„Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż BÓG jest MIŁOŚCIĄ.”
Oddalenie od oblicza Pana to oddalenie od miłości i Chwały tej Bożej miłości to bycie w miejscu, gdzie jest nienawiść, w królestwie zła w którym rządzi zamiast Boga szatan i to jest piekło, które w swoim czasie zostanie również pochłonięte jak mówi tekst z księgi Apokalipsy Jana zwaną też księgą Objawienia Jana 20:14.
Kiedyś jedna osoba chciała podważyć Bożą miłość, zadając mi pytanie, aby pokazał mu pokazał, gdzie wersecie Ewangelii Mateusza 25:41 widać miłość Bożą, a ten fragment brzmi:
„Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.”
A ja odpowiadając osobie pytającej odrzekłem: Oczywiście, ze widzę w tym fragmencie miłość Bożą i zadałem też jemu pytanie: Zobacz dla kogo zostało piekło stworzone i komu jest ono przeznaczone? Odpowiedź brzmi „diabłu i jego aniołom” a nie ludziom. I człowiek nie żadnych argumentów do dalszej polemiki. Słowo diabłu i jego aniołom oznacza, że piekło jest przeznaczone dla szatana i jego demonów, a nie dla ludzi, lecz niestety ludzie pchają się tam, gdzie nie jest  ich miejsce, gdzie Bóg nie chce, aby się znaleźli nie jest to Jego wolą, aby człowiek znalazł się w piekle, lecz chce i bardzo tego pragnie, by każdy był zbawiony i dlatego Pan Jezus Chrystus poszedł na krzyż umierając za nas biorąc na siebie nasze grzechy, nasze potępienie, abyśmy mogli być usprawiedliwieni przed Bogiem, czyli SPRAWIEDLIWI w Jego oczach i mogli być na zawsze w Jego Bożym królestwie w którzy rządzi i panuje MIŁOŚĆ. Bóg jednak nie czyni nic na siłę. On nie ubezwłasnowolnił człowieka. Bóg nie stworzył nas jako robotów, lecz ludzi, którzy mają wolną wolę, możliwość podejmowania samodzielnej decyzji. Bóg nic na siłę nie czyni. Jeżeli człowiek nie chce być zbawiony to szanuje jego decyzje, lecz bardzo nad tym boleje i Jego serce płacze. Bożym zamiarem jest zawsze DOBRO CZŁOWIEKA i pragnie jego szczęścia, lecz jeżeli ktoś odrzuca Chrystusa to sam odrzuca swoje zbawienie wbrew Bogu i Jego świętej woli. Taka osoba jest sama sobie winna i odrzuca Bożą miłość, co jest wyrazem najwyższego wymiaru głupoty człowieka odrzucać pomocną dłoń Boga w osobie Pana JEZUSA CHRYSTUSA, a ta dłoń nazywa się MIŁOŚĆ, którą jest sam Pan JEZUS CHRYSTUS. Uchwyć się drogi czytelniku tej dłoni, a możesz być pewien swego zbawienia już dziś. Polecam Ci artykuł pt.: PEWNOŚĆ ZBAWIENIA. Warto zapoznać się co mówi o tym Pismo Święte, a więc BÓG ponieważ Pismo Święte jest Słowem Boga i dlatego zachęcam do artykułu w temacie pewności zbawienia.
Polecam także takie tematy jak:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz