sobota, 21 października 2017

O WZAJEMNYM PODEJŚCIU WIERZĄCYCH CHRZEŚCIJAN DO SIEBIE

Pan Jezus Chrystus mówi:Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny. „ (Ew. Mat.5:22)
Słowo „Racha” pogardę względem drugiej osoby, ale w dalszej wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa mamy zapisane takie słowa:kto by rzekł bratu swemu: (…)Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.”
Może nie wypowiedzieliśmy tego słowa na głos, ale pomyśleliśmy tak o kimś i o zgrozo naszym Bracie czy Siostrze w Chrystusie z Kościoła.
Kilka lat temu uczestniczyłem w spotkaniu chrześcijańskim, które odbywało się w wynajętej nie dużej salce a na tym, spotkaniu głosił gość z Holandii na zaproszenie gospodarzy tego spotkania i na koniec zrobił wezwanie kto chce oddać życie Bogu przyjmując do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana, a że to spotkanie było pełne już osób mi osobiście znanych, jako nawróconych do Chrystusa, odrodzonych z Bożego Ducha. Ten kaznodzieja zaczął wręcz krzyczeć „Głupcy jesteście” bo nikt wtedy nie chciał wychodzić, ponieważ w tym spotkaniu uczestniczyły osoby nawrócone. Zaraz na myśl mi przyszedł fragment który powiedział Pan Jezus między innymi do swoich uczniów:, że  kto mówi na brata  (siostrę) głupcze pójdzie w ogień piekielny, czyli jest jego zabójcą.
Czasami czytając na internecie różne wpisy osób, które uważają się za wierzące wzajemnie obrzucają się epitetami typu „Jesteś głupcem” wierzący na wierzącego. To bardzo przykre .
Cały ten tekst, który powiedział Pan Jezus Chrystus brzmi tak:
„Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.” (Ew.Mat.5:21-22)
Boże Słowo mówi nam wyraźnie, że nawet nie trzeba wypowiedzieć słowa, żeby być winnym przed Bogiem wystarczy źle pomyśleć.
Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.” (1 Jana 3:15)
Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (1 Jana 4:20)
Czym jest nienawiść zapraszam do artykułu pod tym tytułem, który znajduje się >>>TUTAJ<<< Warto się z nim zapoznać.
A przecież Boże przykazanie mówi: „…aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.” (1 Jana 4:21)
To nie są żarty, kto poważnie traktuje Boga ten będzie poważnie traktował Jego przykazania.
Pan Bóg też dał przykazanie „NIE ZABIJAJ” i nie wystarczy komuś fizycznie odebrać życie można złamać to przykazanie w swoich myślach, w sercu dopuścić się takie czynu i już jest grzech.
Zapraszam do wysłuchania w tym temacie rozważania biblijne, gdzie jest to lepiej wyjaśnione: 
Zapraszam również do artykułu, który mówi w temacie NIE ZABIJAJ
Kliknij >>>TUTAJ<<<

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz