piątek, 26 maja 2017

Matka Boża – Dzień Matki


Odważę się nazwać moją matkę Matka Boża, czyli matka pochodząca od Boga. Ja mogę powiedzieć, że moja mamusia jest darem dla mnie od Boga i  stąd tak ją nazwałem.Bardzo ja kocham i jestem za nią  bardzo Bogu wdzięczny, za jej trud wychowania i opiekę nade mną, że dawała mi zawsze odczuwać swoją miłość. Akurat pisząc ten artykuł jest dzień 26 maja tak zwany „Dzień Matki” w kalendarzu.
Słowo Boże mówi: Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.” (2 Mojż.20:12)
Lecz w powyższym tekście nie ma napisane Czcij Ojca, czy matkę tylko 26 maja, czy w jakikolwiek inny dzień tygodnia w roku, ale jest napisane, że mamy czcić nie tylko w jeden dzień w roku, ale cały czas i nie tylko od święta lecz zawsze. Dzisiaj w takim świecie, gdzie jest brak Autorytetów i związku z tym polecam do uważnie przeczytania i zapoznania się z artykułem pt.: BRAK AUTORYTETÓW, gdzie dołączone jest także zwiastowane Słowo Boże. Bardzo ważny, aczkolwiek mało dziś popularny temat.
Dziś młody człowiek okazujący szacunek i część swoim rodzicom jest postrzegany jako „Maminsynek” „Mięczak czy jeszcze inne pogardliwe epitety pod adresem takie młodego człowieka dla którego rodzice są godni szacunku i czci i jest takie dziecko pogardzane. Przykre to jest kiedy się słyszy jak własne dzieci mówią o swoich rodzicach „starzy” wapniaki” „zgredy” itp. itd.
To smutna prawda, która jak zaraza szerzy się wśród dzieci i młodzieży jak jakaś choroba, która niestety odbija się na całym życiu danego człowieka i w ogóle na całym społeczeństwie, gdzie później nie mają szacunku młodzi do starszych osób. Wracając do tematu nie tylko raz w roku od święta ma się szanować własną matkę, ale całe życie, bo tak jest wola Boża i tego oczekuje Bóg.
W Piśmie Świętym napisane jest również do dzieci Słowo od Boga, które mają swoich rodziców:
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie.” (Kol.3:20)
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.” (Efez.6:1-3).
Zapraszam do wysłuchania rozważania Biblijnego w temacie „BRAK AUTORYTETÓW” , który można posłuchać  >>>TUTAJ<<<

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz