środa, 31 maja 2017

BĄDŹCIE DOSKONALI JAK WASZ OJCIEC

Pan Jezus Chrystus powiedział: Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.” (Ew.Mat.5:48)
Pragnę się z Wami podzielić pewnymi myślami, które podczas już wielokrotnego czytania Pisma Świętego i praktycznie już znanego na pamięć wersetu przyszło nowe światło do tego tekstu Pisma Świętego. Na początku chciałby zaznaczyć, ze ten tekst jak i całe Pismo należy rozumieć w kontekście całości Biblii Pisma Świętego, które pozwala widzieć z szerszej perspektywy i więcej dostrzegać.Pan Jezus Chrystus kieruje tutaj słowa do uczniów, do swoich wyznawców i czcicieli, którzy podążają za Nim i są Jego autentycznie prawdziwymi Bożymi dziećmi, aby byli doskonali na wzór Boga Ojca. Niesamowite jak tutaj stawia wysoko Bóg poprzeczkę, ale trzeba uwierzyć w to, że Bóg nie wymaga od nas rzeczy których nie potrafilibyśmy wykonać, a więc jest to wykonalne bo inaczej Bóg tego by od nas nie wymagał czy nieoczekiwał. Kwestia wiary i zaufania do Boga. Jednakże wróćmy do podanego tekstu Pana Jezusa Chrystusa i spójrzmy na kontekst a zrozumiemy więcej:
Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. ”
Ten sam fragment jest zapisany u Ewangelisty Łukasza w rozdziale 6:26-36:
Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz, i sukni nie odmawiaj.  Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.”
Zauważmy na kontekst całości wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, że tak naprawdę mówi On tutaj o Bogu jakim On jest wobec ludzkości a kwituje to stwierdzenie, który w Ewangelii Łukasza 6:35:
On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych.”
A u Ewangelisty Mateusza zapisane są takie słowa:
„…abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” (Ew.Mateusza 5:45)
A w Ewangelii Łukasza ten sam werset brzmi:
Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.”
My mamy być doskonali w okazywaniu miłosierdzia tym, którzy popadli w grzech, gdyż sami jesteśmy tylko ludźmi i nie na próżno apostoł Paweł napisał słowa do wierzących w Chrystusa słowa:
A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.” ( 1 Korynt.10:12)
Pan Jezus Chrystus tutaj mówi, że mamy być doskonali jak Ojciec was doskonały, a nie być doskonali tak, jak Bóg wasz doskonały jest. Dlaczego? Jaka to jest różnica? A jest to bardzo dużo różnica, bowiem raczej nigdy nie będziemy tacy jak Bóg w swej boskiej doskonałości, ale tutaj Pan Jezus używa jednego z tytułów czy atrybutów Boga jakim jest Ojcostwo. A normalny, prawdziwy Ojciec troszczy się o swoje dziecko i bardzo go kocha.Jest gotów dla swego dziecka poświęcić wszystko. Takim jest prawdziwe Ojcostwo pełnym miłosierdzia i łaski i my również mamy obleczeni względem siebie Ojcowskie miłosierdzie Boże. Pan Jezus Chrystus mówi:
Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.”
My mamy nie wchodzić w kompetencje Boga jako Sędziego ponieważ nie jesteśmy do tego upoważnieni, bowiem jesteśmy ludźmi i powinniśmy o tym pamiętać patrząc na tych, którzy upadli w grzech, że my też jesteśmy kuszeni przez wroga do złego. W liście apostoła Pawła do Galacjan 6:1 Bóg mówi:
Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. „
Bóg jednak nadal okazuje swoje miłosierdzie do tych, którzy błądzą i jest względem nich łaskawy to my mamy być inni? Bóg chce, abyśmy wzorem Niego sami okazywali miłosierdzie, bowiem ci, którzy okazują miłosierdzi dostąpią miłosierdzia bo miłosierdzie góruje nad sądem, a łaska nad potępieniem i to właśnie każdego dnia tego doświadczamy od Boga jako naszego Ojca i my jako ludzie wzajemnie mamy sobie to okazywać. Bóg jest niesamowity w Swojej dobroci. W Psalmie 103:10 jest napisane:
Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych.”
Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych grzechów. lecz patrzy nas przez pryzmat Krwi naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz