niedziela, 18 września 2016

GŁOWA KOŚCIOŁA

By odpowiedzieć sobie na pytanie co to jest głowa kościoła trzeba najpierw zrozumieć czym jest kościół i związku z tym zapraszam do artykułu pt. KOŚCIÓŁ.
Głowa wysyła impuls do ciała na przykład do ręki by wzięła szklankę z wodą do ust, albo do nóg by gdzie iść. To głowa rozporządza, wydaje rozkaz do jakieś części ciała a ta część wykonuje polecenie głowy. Głowa kościoła to ktoś kto rozporządza, wydaje rozkaz, polecenie do wykonania. Głowa to suwerenna, niezależna władza. Głową kościoła nie jest żaden papież, biskup, ksiądz, prezbiter naczelny czy pastor lub jakakolwiek inna osoba duchowna bądź jakaś rada kościoła. W Piśmie Świętym mamy napisane, że głową kościoła jest sam Pan Jezus Chrystus.
„(Bóg Ojciec) wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. „ (Efez.1:22-23)
” lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.” (Efez.4:15-16)
Apostoł Paweł z inspiracji Bożego Ducha napisał:
„Chrystus Głową Kościoła,(…) Kościół podlega Chrystusowi,…” (Efez.4:23-24)
Prawdziwy kościół to kościół w którym rządzi Chrystus, a więc jest Jego głową. Jeżeli w danym kościele jest inna głowa niż Chrystus, czyli rządzi ktoś inny niż Chrystus lub coś innego kieruje kościołem niż nauki Pana Jezusa Chrystusa to tak naprawdę nie jest to już kościół. Ponieważ prawdziwy kościół to ciało Chrystusa w którym rządzi sam Pan Jezus Chrystus, a nie jakiś człowiek, bo jeżeli człowiek jest szefem to nie może w tym kościele mieszkać Bóg, którym jest Pan Jezus Chrystus. Jeżeli tradycja w kościele rządzi a nie Słowo Boże to nie może to być kościół bez skazy lub zmazy, pełen chwały po który przyjdzie Pan Jezus Chrystus zabierając go do siebie, bo Pan Bóg chce mieć Kościół pełen chwały, święty i niepokalany – (Efez.5:27).
Prawdziwy kościół to kościół Chrystusowy, który stosuje się do nauczania Pana Jezusa Chrystusa i jest Mu w pełni posłuszny kierując się słowem Jego.
Kościół Chrystusowy to kościół należący do Chrystusa Jezusa naszego Pana, Zbawiciela i Boga kierujący się Jego dyrektywami.
Polecam temat KOŚCIÓŁ zapraszam do zapoznania się z tym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz